Artykuł sponsorowany Czy można odwołać się od pomiarów geodezyjnych?

Czy można odwołać się od pomiarów geodezyjnych?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że pomiar geodezyjny może być przez nas kwestionowany. Istnieje szereg procedur zarówno prawnych, jak i technicznych, które pozwalają na zgłoszenie niezgodności z wynikami dokonanego pomiaru. Właśnie dlatego warto poznać możliwości odwołania się od pomiarów geodezyjnych oraz wiedzieć, kiedy warto skorzystać z tej opcji.

Przyczyny kontestowania wyników pomiarów

Pierwszym krokiem do zrozumienia, czy i kiedy można kontestować wyniki pomiarów geodezyjnych, jest zidentyfikowanie przyczyn, dla których warto to zrobić. Zdarza się, że podczas prac geodezyjnych zostają popełnione błędy techniczne, np. nieprawidłowe określenie współrzędnych lub przekształcenie układów współrzędnych. Inne potencjalne problemy mogą obejmować niezgodność dokumentacji geodezyjnej ze stanem faktycznym na gruncie oraz konflikt z innymi podmiotami wynikający z niejasności granic działek. W takich przypadkach warto zastanowić się nad odwołaniem od pomiarów geodezyjnych.

Jeżeli mamy podejrzenia co do poprawności przeprowadzonego pomiaru geodezyjnego, możemy zgłosić je odpowiedniemu organowi. W Polsce, za sprawy geodezyjne i kartograficzne odpowiada Starosta właściwy dla miejsca prowadzenia prac geodezyjnych. Aby złożyć odwołanie, należy zredagować odpowiednie pismo zawierające uzasadnienie wątpliwości oraz dowody na ewentualne nieprawidłowości. Na przykład, jeżeli geodeta w Śremie dokonał niepoprawnych pomiarów naszej działki, powinniśmy zgromadzić dokumentację potwierdzającą ten fakt oraz zwrócić się do właściwego Starosty ze stosownym wnioskiem.

Ważność odwołania i możliwe konsekwencje

Odwołanie od wyników pomiarów geodezyjnych może przynieść korzyści zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla innych podmiotów zaangażowanych w sprawę. Poprawne ustalenie granic działek czy innych danych geodezyjnych wpływa na wartość nieruchomości oraz na przebieg wszelkich procesów administracyjnych związanych z jej zagospodarowaniem. Wskazanie błędów w dokumentacji geodezyjnej może prowadzić do unieważnienia decyzji opartych na tych błędnych danych lub do konieczności przeprowadzenia ponownego pomiaru geodezyjnego. Ważnym jest jednak pamiętać, że odwołanie od pomiarów geodezyjnych powinno być oparte na rzeczywistych i uzasadnionych wątpliwościach, gdyż nieuzasadnione odwołanie może wydłużyć procesy administracyjne i generować dodatkowe koszty.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas