Artykuł sponsorowany Co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu przepompowni?

Co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu przepompowni?

Projektowanie przepompowni powinno przebiegać w ściśle przemyślany sposób. Niektóre przepompownie są instalowane wbrew konieczności. Inne nie podlegają montażowi, mimo że wskazania techniczne wyraźnie tego wymagają. Błędy na etapie projektowym wynikają m.in. z nieprzestrzegania standardów technicznych oraz z zakłóconej wymiany informacji pomiędzy osobami projektującymi strukturę naziemną, podziemną i instalację budynku.

Celowość projektowania przepompowni

Najważniejszym warunkiem optymalnego wdrożenia przepompowni ścieków jest pionowe ulokowanie miejsca odpływu w odniesieniu do kanału oraz poziomu zalewania. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli spadek nie istnieje, ścieki są pompowane do kanału w kierunku odwrotnym do oddziaływania siły ciężkości. W konsekwencji tego, przy podłączeniu poniżej poziomu zalewania budynek jest zabezpieczony przed potencjalnym zalaniem od zewnątrz.

Ważne zastrzeżenia dotyczące przepompowni

Gdy spadek powyżej poziomu zalewania jest odpowiedni, przepompownia nie ma racji bytu.

Nierzadko spotykamy sytuację, gdy oba strumienie ścieków – tzn. powyżej i poniżej poziomu zalewania – są odprowadzane wspólnie. Rodzi to ryzyko wewnętrznego zalania. Błędem jest również wprowadzanie wody deszczowej do pionów wody brudnej. Do przepompowni trafia wówczas więcej ścieków niż potrzeba. Wpływa to na znacznie wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne – objaśnia przedstawiciel firmy INWAP, producenta pomp i przepompowni.

Najczęstsze błędy projektowe

Ilość wody podlegająca tłoczeniu przez przepompownię jest szacowana przede wszystkim w oparciu o wielkość podłączonych powierzchni. Precyzyjne wymiarowanie wymaga podania właściwych danych wyjściowych. Przy sprawdzaniu wykonanych systemów, napotyka się rozmaite źródła błędów. Do tych najczęstszych należą przede wszystkim: nieprawidłowe określenie podłączonych przyborów, brak zaplanowania możliwych zmian w użytkowaniu (np. rozbudowy instalacji), podłączanie większych powierzchni niż pierwotnie planowano oraz odgórne ustalanie ilości wody opadowej jako stałej, z pominięciem lokalnej specyfiki.

Lokalizacja przepompowni ścieków

Do kluczowych zadań projektanta na początkowym etapie pracy powinno należeć ustalenie lokalizacji urządzenia. Umieszczenie przepompowni na zewnątrz sprawia, że użytkownicy mają więcej miejsca w budynku, nie powstaje hałas, a w trakcie prac konserwacyjnych nie rozprzestrzeniają się brzydkie zapachy. Studzienki pod przepompownie trzeba wykonywać starannie. Dotyczy to nie tylko głębokości dopływu, objętości użytkowej, klasy obciążeń dla jezdni czy wymagań związanych z wodami gruntowymi. Należy zadbać o trwałą szczelną konstrukcję, tak by uniknąć infiltracji i eksfiltracji. Ustawienie we wnętrzu budynku również ma zalety, m.in. bezproblemowy dostęp podczas prac konserwacyjnych. Pomieszczenia do ustawienia przepompowni ścieków powinny być na tyle obszerne, aby obok i nad nimi było miejsce do wykonywania konserwacji. Istotne jest, żeby w trakcie zabudowy w płycie podłogowej, zwłaszcza przy wnikającej wodzie gruntowej, instalator zwrócił uwagę na szczelność połączenia z płytą podłogi. Trzeba też pamiętać o uszczelnieniu przejść rurowych.

Inne elementy ważne na etapie projektowym

Na etapie projektowania przepompowni ścieków należy zwrócić uwagę na szereg innych czynników, jak np. rodzaj przetłaczanego medium. Od charakteru przetłaczanego medium uzależnione są m.in. stosowane pompy, armatura zaporowa, uszczelki i materiał orurowania w pompowni. Warunki zabudowy czyli dostępność działki pod budowę przepompowni ścieków determinuje, jakie rozwiązanie techniczne faktycznie da się zastosować. Jeśli w bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, przepompowania ścieków może stanowić obciążenie dla mieszkańców. Wówczas warto pomyśleć o instalacji tłoczni ścieków.

Projektowanie przepompowni ścieków to proces wieloetapowy, wymagający wnikliwej analizy. Kwestie przedstawione w tekście stanowią jedynie skromny wybór. Z tego względu, wybierając przepompownie ścieków warto korzystać z usług renomowanych producentów, którzy zapewniają kompleksowe doradztwo projektowe oraz dobry serwis posprzedażowy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter