Artykuł sponsorowany Cechy nowoczesnych oczyszczalni ścieków

Cechy nowoczesnych oczyszczalni ścieków

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków w zdecydowanym stopniu różnią się od rozwiązań, które wykorzystywane były jeszcze kilkanaście lat temu. Sam proces oczyszczania zanieczyszczeń składa się obecnie z dwóch etapów – biologicznego oraz mechanicznego. Możliwe jest również jego wspomaganie za pomocą odpowiednich środków chemicznych dopuszczonych do użycia przez przepisy prawne.

 

Klasyfikacja ścieków – wszystko, co warto wiedzieć na ten temat

 

Ścieki to nic innego, jak zasoby wodne, które zostały wykorzystane w gospodarstwach domowych, przemyśle, czy rolnictwie. Według definicji woda zamienia się w nieczystości - w momencie, kiedy zachodzą w niej zmiany w zakresie parametrów jakościowych i składowych. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie także temperatura. Same ścieki można podzielić natomiast na trzy podstawowe kategorie:

  • bytowe – które pochodzą z gospodarstw domowych,
  • przemysłowe – pochodzące z zakładów przemysłowych, od pierwszej kategorii w znaczącym stopniu różnią się składem,
  • miejskie – występujące w aglomeracjach miejskich, a do których zalicza się dwie pozostałe kategorie i dodatkowo wody opadowe dostające się do kanalizacji miejskiej.

 

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków to obecnie podstawa

 

Współczesne oczyszczalnie ścieków działają na podstawie zaawansowanych procesów wykorzystujących nowoczesne urządzenia. Specjalista z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EnEko Sp. z o.o. zauważa: Pierwszym etapem jest przepompowanie ścieków do rzadkich krat zamontowanych w komorach dopływowych. Dzięki temu procesowi możliwe jest oddzielenie większych elementów – takich o średnicy większej niż 10 centymetrów. Następnie umieszczonym pod ziemią rurociągiem, nieczystości trafiają dalej do przepompowni, z której zostają podniesione na znaczną wysokość za pomocą wydajnych pomp. W drugim etapie ścieki trafiają do kratowni, gdzie przepuszczane są przez gęste kraty sterowane automatycznie. W tym momencie możliwe jest oddzielenie od zanieczyszczeń elementów nazywanych potocznie skratkami. Następnie ścieki trafiają do piaskowników. Na powierzchni zanieczyszczeń wytwarza się warstwa piasku, żwiru i tłuszczy – te, które można odzyskać, są wykorzystywane dalej, a tłuszcz odławiany i przekazuje się do utylizacji. Wśród kolejnych kroków znajduje się przepuszczenie nieczystości przez osadniki i reaktory biologiczne. Dzięki rozkładowi biogennych elementów przez odpowiednie bakterie zanieczyszczenia osiągają postać niegroźnej przezroczystej cieczy.

 

Przydomowa oczyszczalnia – rozwiązanie dla każdego

 

Bardzo popularne w ostatnich latach stają się również przydomowe oczyszczalnie kontenerowe. Zainteresowanie nimi wynika przede wszystkim z coraz większej świadomości społeczeństwa na temat środowiska naturalnego i ekologii. Ponadto jest to inwestycja, która bardzo szybko się zwraca ze względu na wysoką efektywność.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas