Materiał Partnera Budowa płyty fundamentowej grzewczej

Budowa płyty fundamentowej grzewczej

Płyty fundamentowe grzewcze są coraz chętniej wykorzystywane w procesach budowy domów. Pozwalają one bowiem na szybsze i tańsze przeprowadzenie prac niż w przypadku tradycyjnych fundamentów. Ważne jest jednak ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie, którego podejmują się tylko wyspecjalizowane firmy branżowe. Oferują one płyty fundamentowe bez systemu ogrzewania podłogowego lub z takimi systemami jak instalacje ogrzewania wodnego.

Etap projektowy

Przed wykonaniem płyty fundamentowej zawsze muszą zostać przeprowadzone specjalistyczne pomiary i badania geotechniczne. Po sprawdzeniu nośności gruntu można określić, czy płyta może zostać wykonana na danym podłożu (płyty fundamentowe są wykorzystywane nawet na gruntach o słabej nośności), czy może jednak należy dokonać wymiany gruntu. Etap projektowy zakłada również prace geodezyjne – sporządzenie map do celów projektowych. To one stanową część dokumentacji projektowej wykonywanej przez takie podmioty, jak firma Termico, która wyróżnia się na rynku wdrażaniem wydajnych systemów płyt fundamentowych grzewczych. Zaprojektowana płyta ma konstrukcję żelbetowo-krzyżową ze zbrojeniami ze stali żebrowanej i giętej. Jej konstrukcja zakłada również wykorzystanie odpowiedniego systemu grzewczego.

Proces wykonawstwa

Sam proces wykonawstwa płyty fundamentowej wraz z systemem ogrzewania wodnego trwa od tygodnia do dwóch tygodni roboczych – oddana konstrukcja posiada gotową posadzkę, która nie wymaga wykonania wylewek, również tych wyrównujących. Pierwszym etapem prac jest najczęściej wymiana gruntu – chodzi tutaj o zagęszczenie podbudówki. Po wymianie gruntu wykonawca przechodzi do rozłożenia izolacji obwodowej całej płyt – styropianowego szalunku traconego. Następnie dochodzi do wyłożenia wnętrza płyty sieciami kanalizacyjnymi i przepustowymi, po czym dokonuje się rozłożenia izolacji poziomej. Kolejnym etapem prac, który wymaga dużej staranności i precyzji, jest wyłożenie płyty zbrojeniem, które stanowią stalowe pręty. Po ich zainstalowaniu, a także wykonaniu odpowiednich pomiarów, można przejść do fazy końcowej, która polega na wylaniu płyty betonem – betonem B25/C20. Po zatarciu płyty metodą mechaniczną prace zostają zakończone.

Konstrukcja systemu płyty fundamentowej

Cała konstrukcja systemu płyty fundamentowej wraz z wykopem fundamentowym zawiera takie elementy jak:

  • warstwa zagęszczonego żwiru, piasku grubego bądź pospółki,
  • instalacje drenarskie z przewodami zainstalowanymi w warstwie zagęszczonej,
  • wykonany spadek gruntu na zewnątrz konstrukcji – minimum 5%,
  • izolacja termiczna gruntu wokół całego budynku w warstwie zagęszczonej,
  • styropian EPS na warstwie zagęszczonej,
  • siatki zbrojenia wraz z wylanym betonem,
  • pętle systemu grzewczego – jeśli została wybrana płyta fundamentowa grzewcza,
  • zbrojenia brzegowe,
  • izolacja pozioma pod ścianę zewnętrzną.

Opracowanie:

Termico

Borowie , Bankowa 13

Podziel się