Artykuł sponsorowany Bezpieczeństwo jako ważne kryterium wyboru rusztowań

Bezpieczeństwo jako ważne kryterium wyboru rusztowań

Rusztowania są jednym z najlepszych rozwiązań pozwalających na wykonywanie prac na wysokości, zarówno jeśli chodzi o wygodę docierania do wysoko położonych miejsc, jak i oferowany przez nie poziom bezpieczeństwa. Dla pełnej ochrony przed ryzykiem upadku muszą być jednak odpowiednio dobrane do planowanych obciążeń, właściwie rozstawione i zabezpieczone. Powinny także spełniać obowiązujące w ich przypadku normy.

Standardy, jakie muszą spełniać rusztowania

Tak jak każde urządzenie w znacznym stopniu wpływające na bezpieczeństwo rusztowania muszą być zgodne z obowiązującymi normami. W ich przypadku będzie to PN-EN 12810 „Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych” oraz PN-EN 12811 „Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy”. Fakt ten powinien być potwierdzony wydawaną przez producenta deklaracją zgodności albo certyfikatem zgodności wystawionym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Przy wynajmie rusztowań warto się więc upewnić, że mają one wszystkie potrzebne dokumenty, w tym dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

Rozstawianie rusztowań a bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo rusztowań zależy od ich prawidłowego rozstawienia. Ważna będzie właściwa nośność i stabilność podłoża, dobre wypoziomowanie oraz odpowiednie kotwienie do elementów konstrukcyjnych budynku. Warto pamiętać, że montaż rusztowań mogą prowadzić wyłącznie osoby mające uprawnienia montera rusztowań otrzymane po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez IMBiGS. Rusztowanie przed przekazaniem do eksploatacji musi też zostać odebrane, co potwierdza się wpisem w dzienniku budowy i sporządzonym protokołem.

Dobór rusztowania pod kątem obciążalności

Rusztowanie musi być dopasowane do potrzeb i panujących warunków. Jedną z najważniejszych kwestii jest dobranie odpowiedniej obciążalności. Zależy ona od nośności elementów, z których wykonano rusztowanie, a także jego masy własnej i obciążeń zmiennych – ciężaru korzystających z niego pracowników, używanych urządzeń oraz materiałów. Wpływa na nią także działanie warunków pogodowych – przede wszystkim siła wiatru. Rusztowania mogą być zaliczane do jednej z 6 klas obciążalności – większość używanych rozwiązań zapewnia spełnianie wymogów klasy 3.

Doborem, wynajmem oraz rozstawianiem rusztowań zajmują się specjalistyczne firmy. Dobrym przykładem będzie tu przedsiębiorstwo LEDWON Rusztowania z Zabrza. Dostępne są zarówno rusztowania elewacyjne, jak i przejezdne od renomowanych producentów. Firma zapewnia też transport wynajmowanych rusztowań oraz ich fachowy montaż i demontaż.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas