Artykuł sponsorowany Balustrady jako pomoc dla osób niepełnosprawnych

Balustrady jako pomoc dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnościami oraz cierpiące na schorzenia układu ruchu, a także takie, które odniosły poważny uraz skutkujący upośledzeniem możliwości swobodnego przemieszczania się o własnych siłach, potrzebują specjalnych rozwiązań, które będą w stanie zwiększyć ich mobilność. Działaniem, które w praktyce okazuje się najbardziej efektywne, będzie usuwanie barier architektonicznych i wprowadzanie ułatwień w poruszaniu się np. w postaci barierek.

Co daje stosowanie balustrad dla niepełnosprawnych?

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także mających kłopoty z mobilnością są coraz częściej uwzględniane przez projektantów budynków oraz infrastruktury komunikacyjnej. Jednym z rozwiązań, które ze względu na obowiązujące przepisy są stosowane powszechnie, jest budowa specjalnych ramp i podjazdów, z których może skorzystać osoba poruszająca się na wózku, lecz także przemieszczająca się z dziecięcym wózkiem czy mająca ograniczone możliwości ruchowe z racji wieku lub stanu zdrowia. Wjechanie po rampie lub pochylni, podobnie jak wejście na nią wymaga jednak zamontowania stabilnych barierek, które z jednej strony eliminują ryzyko wypadku przez niekontrolowane zjechanie z podwyższenia przez jego krawędź, a z drugiej gwarantują możliwość podparcia się lub chwycenia ręką w razie takiej potrzeby. Warto pamiętać, że podjazdy tego rodzaju obligatoryjnie muszą być wyposażone w balustrady dla niepełnosprawnych. W Kielcach ich produkcją i montażem zajmuje się firma P.W. Dąbrowski.

Jak powinny wyglądać balustrady dla niepełnosprawnych?

Najważniejsze wymogi co do rodzaju balustrad oraz ich parametrów są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W myśl jego zapisów muszą one być wyposażone w poręcze umieszczone na wysokości 0,75 m oraz 0,9 metra, a odstęp między nimi nie może wykraczać poza przedział 1–1,1 m. Obowiązkowe będzie ich przedłużenie przed i za pochylnią o 0,3 m, a także zachowanie odstępu od ściany wynoszącego 5 cm. Ważny będzie też brak elementów wystających. Firmą wykonującą balustrady na podjazdy dla osób z niepełnosprawnością jest P.W. Dąbrowski. Zajmuje się ona również produkcją balustrad schodowych, balkonowych i tarasowych oraz daszków i ogrodzeń.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter