Materiał Partnera Zasady rozliczania podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej do krajów UE

Zasady rozliczania podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej do krajów UE

Coraz więcej polskich przedsiębiorców mających swoje sklepy internetowe, oferuje wysyłkę do konsumentów zamieszkujących kraje Unii Europejskiej. Takie transakcje również są objęte podatkiem VAT, a sprzedawca może wybrać, według zasad którego kraju chce go rozliczać. Niemniej jednak istnieje kilka warunków, które musi spełnić. Właśnie między innymi o tym piszemy w poniższym artykule.

Limit wartości sprzedaży

Polski przedsiębiorca, wysyłając swoje towary do konsumentów, będących osobami fizycznymi z innych krajów UE, co do zasady ma prawo wystawiać fakturę z uwzględnieniem polskiej stawki podatku VAT. Warunkiem do tego jest jednak limit wartości wysłanych produktów, którego podstawowa stawka wynosi 100 tysięcy euro. Niemniej jednak każde państwo członkowskie ma prawo obniżyć ją do 35 tysięcy euro. Aktualne progi w każdym kraju UE można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej. Wspomniane kwoty dotyczą łącznej wartości wszystkich transakcji zawartych w bieżącym bądź poprzednim roku podatkowym. Jeśli konkretne limity zostaną przekroczone, w takiej sytuacji sprzedawca jest już zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w kraju nabywcy i rozliczania podatku VAT na tamtejszych zasadach. Jest to także konieczne, gdy przedmioty sprzedaży to wyroby akcyzowe.

Dokumentacja sprzedaży wysyłkowej

Opisane wcześniej warianty dotyczącą przedsiębiorców pozostających czynnymi podatnikami VAT. W przypadku rejestracji działalności w kraju członkowskim UE w celu rozliczania podatku na tamtejszych zasadach należy zgłosić ten fakt do naczelnika Urzędu Skarbowego w Polsce. Takie transakcje nie muszą być uwzględniane w polskich rejestrach księgowych firmy, ale wykazuje się je przy pomocy deklaracji JPK_V7. W wypełnianiu na bieżąco wszelkich formalności może pomóc na przykład biuro rachunkowe Jacka Zębatego, znajdujące się w Bolesławcu. Ponadto bardzo istotne jest również właściwe udokumentowanie sprzedaży jako sprzedaży wysyłkowej. W tym celu należy przedłożyć wraz z deklaracją podatkową dokumenty przewozowe, a także te potwierdzające odbiór produktów za granicą. Ewentualnie można wspomóc się korespondencją handlową bądź potwierdzeniem zapłaty. Brak wystarczających dowodów w tym zakresie będzie skutkować koniecznością rozliczenia VAT na zasadach sprzedaży krajowej.

Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z możliwości zwolnienia z opłacania podatku VAT. W takiej sytuacji sprzedaż wysyłkowa do konsumentów zagranicznych z krajów UE musi być rozliczania jako krajowa. W takiej sytuacji wymaga się jej systematycznego ewidencjonowania w uproszczonym rejestrze sprzedaży. Wystawiane faktury natomiast muszą zawierać stawkę podatku „zw” wraz z informacją o podstawie zwolnienia.

Opracowanie:

Jacek Zembaty Biuro rachunkowe

Bolesławiec , Piaskowa 13

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas