Artykuł sponsorowany Zasady BHP przy pracy na wysokościach

Zasady BHP przy pracy na wysokościach

Upadek z wysokości to najczęstszy z wypadków, które mają miejsce podczas pracy. Dlatego też, aby zmniejszyć ich ilość, a przy tym także ryzyko utraty zdrowia i życia pracowników, konieczne jest respektowanie zasad BHP. O czym konkretnie należy pamiętać, aby praca na wysokościach była bezpieczna? Dowiedz się, jakich przepisów muszą przestrzegać pracownicy, którzy m.in. odśnieżają dachy bądź myją elewację lub okna wieżowców.

Kto musi respektować zasady BHP dotyczące pracy na wysokościach?

Należy podkreślić, że przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy na wysokościach dotyczą wszystkich, którzy wykonują czynności te co najmniej 1 m nad ziemią lub podłogą. Dodatkowo, muszą je respektować także pracownicy, którzy niezależnie od wysokości, korzystają ze stałych konstrukcji lub urządzeń chroniących ich przed upadkiem z wysokości oraz gdy powierzchnia osłonięta jest z każdej strony ścianami (także z oknami) do wysokości co najmniej 1,5 m.

Jakich zasad BHP należy przestrzegać pracując na wysokościach?

Zasady BHP, które obowiązują osoby pracujące na wysokościach, związane są z zapewnieniem im warunków, które nie zmuszają do wychylania się m.in. poza balustradę, rusztowanie i inne obręcze wykorzystywanych urządzeń. Z kolei, jeśli istnieje ryzyko niebezpieczeństwa, pracodawca oraz kierownik budowy powinni zadbać, by pracownicy wyposażeni byli w odpowiedni sprzęt roboczy. Należy pamiętać przede wszystkim o środkach ochrony indywidualnej, czyli szelkach i lince bezpieczeństwa (np. z zatrzaśnikami i amortyzatorem). Warto także wykorzystywać dodatkowy sprzęt np. urządzenie samohamowane, które ogranicza m.in. odległość swobodnego spadania.

Trzeba jednak zaznaczyć, że powyższy sprzęt powinien być dopasowany indywidualnie do pracownika i tak np. należy dostosować jego długość (tylko wtedy zminimalizuje ryzyko upadku oraz umożliwi swobodne poruszanie), materiał oraz obciążenie – podkreśla specjalista z firmy Elbrus z Wrocławia.

Zasady BHP, które obowiązują pracowników wykonujących działania na wysokościach, nakazują także, by wybrany sprzęt roboczy umożliwiał szybką ewakuację pracowników w razie wystąpienia takiej konieczności. Ponadto, także platformy, kładki i mostki powinny być zamontowane w taki sposób, aby nie wpływać negatywnie na bezpieczeństwo. Istotnym jest także fakt, że obowiązujące zasady BHP uniemożliwiają wykonywanie prac, jeśli warunki pogodowe zagrażają zdrowiu lub życiu pracowników.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter