Artykuł sponsorowany Wypełnianie deklaracji Intrastat krok po kroku

Wypełnianie deklaracji Intrastat krok po kroku

Deklaracja Intrastat jest dokumentem, który muszą złożyć niektórzy przedsiębiorcy, dokonujący eksportu lub importu różnych towarów na obszarze Unii Europejskiej. Wypełnienie tej deklaracji wiąże się z uzupełnieniem 20 pól (wiele z nich to kody państw, towarów, rodzajów transportu i transakcji). Jak poprawnie uzupełnić dokument Intrastat? 

Czym jest deklaracja Intrastat?

Intrastat jest europejskim, wewnątrzwspólnotowym systemem statystycznym, odpowiedzialnym za handel towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje od 1993 roku. Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać specjalne deklaracje Intrastat-Wywóz i Intrastat-Przewóz. Dotyczy to głównie osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami VAT i handlującymi z innymi krajami Unii Europejskiej.

Odpowiedni dokument trzeba złożyć w momencie, gdy wywóz lub przywóz przekracza ustalone wartości progów statystycznych na każdy rok podatkowy.

Agencja celna Intastat24 zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z deklaracją Intastat. Pracownicy przedsiębiorstwa pomogą w wypełnianiu dokumentów i obsługą zgłoszeń celnych.

Jak wypełnić deklarację Intastat?

W deklaracji Intastat należy wypełnić kilkanaście pól. Dotyczą one okresu sprawozdawczego, rodzaju deklaracji, kodu izby celnej, informacji o odbiorcy, nadawcy i przedstawicielu, łącznej wartości fakturowej i statystycznej w złotych, łącznej liczby pozycji towarowych (nie większą niż 9999), opisu towaru, kodu kraju przeznaczenia lub kraju wysyłki, kodu warunków dostawy, kodu rodzaju transakcji, kodu towaru i rodzaju transportu, kodu kraju pochodzenia, masy netto, ilości w uzupełniającej jednostce miary, wartości fakturowej i statystycznej w złotych.

Podczas wypełniania deklaracji Intastat należy uwzględnić okres sprawozdawczy, czyli inaczej ten miesiąc kalendarzowy, w którym określone towary przekroczyły terytorium Polski lub zostały tu przywiezione. Miesiące wpisuje się za pomocą cyfr arabskich. W owym polu trzeba także uzupełnić numer zgłoszenia, wersji. Rodzaj deklaracji to ustalenie, czy jest to zgłoszenie, korekta całego dokumentu lub korekta pojedynczych wiadomości. Jeśli chodzi o kod Izby Celnej, zawsze podajemy dane ze Szczecina – liczbę 420000.

Informacje o odbiorcy i nadawcy dotyczą danych teleadresowych, numeru NIP i REGON danej firmy. Wiadomości o przedstawicielu należy uzupełnić dopiero wtedy, jeśli taka osoba dokonuje zgłoszenia lub korekty deklaracji. Jeśli takim przedstawicielem jest agent celny, nie wpisujemy numeru REGON.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter