Artykuł sponsorowany Świadectwo pochodzenia towaru – czym jest i w jakich przypadkach jest potrzebne?

Świadectwo pochodzenia towaru – czym jest i w jakich przypadkach jest potrzebne?

Świadectwo pochodzenia towaru jest ważnym dokumentem, odgrywającym istotną rolę w handlu międzynarodowym i całej procedurze importowo-eksportowej bardzo wielu towarów i produktów. Otrzymanie takiego certyfikatu pochodzenia wymaga od firmy dopełnienia bardzo wielu złożonych formalności. Aby oszczędzić sobie wiele czasu i nerw, można skorzystać z usług agencji celnej, która przebrnie przez złożoną biurokratyzację.

Czym dokładnie jest świadectwo pochodzenia towaru?

Współczesny świat nie wyobraża sobie życia bez handlu międzynarodowego, który jest ważną częścią gospodarki. Nieustannie i szybko postępująca globalizacja sprawia, że import oraz eksport różnych towarów zwiększa się co roku. Jednakże, zarówno przywóz jak i wywóz produktów musi być kontrolowany przez władze, aby był bezpieczny, a towary pochodziły ze sprawdzonych i legalnych miejsc, zapewniając konsumentom najwyższą jakość oraz oryginalność. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest sporządzenie świadectwa pochodzenia towarów (z języka angielskiego Certificate of Origin), nazywane inaczej certyfikatem pochodzenia. Jego główną funkcją jest potwierdzenie pochodzenia towaru z danego kraju, w którym został wytworzony. Ten dokument ma duże znaczenie w handlu międzynarodowym, gdyż jest niezbędny do odpowiedniego naliczenia taryfy celnej i przeprowadzenia odprawy celnej bezpośrednio w kraju, w którym towar zostanie ostatecznie skonsumowany.

Inne istotne dotyczące certyfikatu pochodzenia

W Polsce świadectwo pochodzenia jest wystawiane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz administrację celną. Certyfikat pochodzenia jest gwarantem spełnienia przez dany produkt wymogów zakwalifikowania towarów do pochodzących z danego kraju i został dopuszczony do obrotu rynkowego. Wymagany przez administrację celną kraju importera. Warto równo wiedzieć, że nie jest wymagany dla wszystkich rodzajów towarów. Wymagany jest w przypadku tekstyliów, produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego, a także minerałów. Warto wiedzieć, że obowiązek wnioskowania o wydanie świadectwa pochodzenia spoczywa na eksporterze.

Wyróżnia się świadectwa pochodzenia preferencyjne (z języka angielskiego Preferential Certificate of Origin)  i niepreferencyjne (z języka angielskiego Non-preferential Certificate of Origin). Preferencyjne świadectwo pochodzenia jest sporządzane przez organ administracji celnej do krajów mających podpisane umowy na stosowanie preferencji, czyli np. należących do Unii Europejskiej. Można tutaj skorzystać z zredukowanej stawki celnej, jednakże trzeba umieścić na fakturze handlowej numer certyfikatu pochodzenia. Z kolei niepreferencyjne świadectwo pochodzenia wystawiane jest przez instytucję samorządu gospodarczego o właściwych kompetencjach i uprawnieniach. W tej sytuacji importer nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki celnej.

Procedura sporządzenia świadectwa pochodzenia towaru jest dość zawiła i wymaga dopełnienia wielu różnych formalności. W związku z tym, coraz częściej firmy zajmujące się importem towarów z różnych krajów, zlecają na zasadzie outsourcingu zajęcie się otrzymaniem certyfikatu pochodzenia doświadczonym i uprawnionym podmiotom, jak profesjonalna agencja celna Prima Robert Kowalewski i Alicja Czemiel z Ełku w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki temu wszystkie procedury są załatwione niezwykle sprawnie i w możliwie najkrótszym czasie, a właściciel firmy zajmującej się sprawdzaniem towarów zyskuje mnóstwo cennego czasu, który można przeznaczyć na działania mające na celu rozwój biznesu, a nie na formalności. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas