Artykuł sponsorowany Składki ZUS dla przedsiębiorcy w pigułce - Biuro Księgowe Wosińscy

Składki ZUS dla przedsiębiorcy w pigułce - Biuro Księgowe Wosińscy

Właściciele podmiotów gospodarczych już od pierwszego dnia prowadzenia działalności mają obowiązek opłacić składki ZUS za siebie oraz za swoich pracowników, jeżeli ich zatrudniają. Odstąpienie od płacenia należnych składek może nastąpić tylko wtedy, gdy pracodawca zawiesza działalność. Automatycznie zawiesza się także obowiązek opłacania składek, których w ramach rozliczenia z ZUS jest kilka. O tym jakie składki są obowiązkowe opowiadają specjaliści z Biura Księgowego Wosińscy.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego

Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zakończenia (lub zawieszenia) przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu:

  • emerytalnemu,

  • rentowemu,

  • wypadkowemu,

  • zdrowotnemu.

Dobrowolnie przedsiębiorca może jeszcze opłacać ubezpieczenie chorobowe, które liczy się od dnia wskazanego we wniosku o zgłoszenie do ubezpieczeń – wyjaśnia specjalista z Biura Księgowego Wosińscy.

Składki na Fundusz Pracy

Większość osób prowadzących działalność ma także obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy. Składki te należy opłacać w przypadku, gdy kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie w skali miesiąca tyle, co minimalne wynagrodzenie za pracę. Z obowiązku płacenia tej składki zwolnione są osoby, które ukończyły 55 (kobiety) i 60 (mężczyźni) lat.

Terminy rozliczenia i preferencyjne składki ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą składki na ubezpieczenie społeczne wykazuje w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS. Deklarację oraz opłatę w wysokości wyliczonych składek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

  • 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni dla podmiotów posiadających osobowość prawną, m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni,

  • 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółek osobowych.

Niektóre osoby rozpoczynające jednoosobową działalność gospodarczą mogą opłacać składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w niższym niż obowiązujący wymiarze.

Preferencyjne składki wynoszą co najmniej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Korzystać z tej ulgi można przez 24 miesiące, liczone od daty rozpoczęcia działalności albo zakończenia ulgi na start. Istotny jest fakt, że ulgi nie wydłuża się o okres zawieszenia działalności. Z powyższych ulg, dotyczących rozliczenia z ZUS, mogą skorzystać osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych oraz osoby wykonujące wolny zawód, które uzyskały wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W odprowadzaniu składek do ZUS może pomóc przedsiębiorcom Biuro Księgowe Wosińscy. Firma ta działa już od 1994 roku i mieści się w Strumianach, w województwie małopolskim. Zajmuje się kompleksowymi usługami księgowo-rachunkowymi dla klientów z całego kraju. Nie zajmuje się włącznie prowadzeniem spraw księgowych, doradza także w zakresie podatków. Swoją ofertę kieruje zarówno do spółek cywilnych, jawnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas