Materiał Partnera Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przez Kancelarię Anny Obary

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przez Kancelarię Anny Obary

Czy wiesz, że każdy właściciel firmy, w momencie zatrudnienia pracownika, ma obowiązek założenia dla niego dokumentacji osobowej i płacowej? Niedopilnowanie tej kwestii może skutkować karą grzywny. W związku z tym, wielu przedsiębiorców, decyduje się na zlecenie tego zadania firmie zewnętrznej. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oferuje Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara Sp. z.o.o.

Dokumentacja pracownicza w świetle prawa

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest regulowane przez przepisy prawa. Szczegółowe zasady są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku. Uogólniając, znajduje się tam informacja, że akta osobowe personelu powinny składać się z czterech części: dokumentów, związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem zatrudnienia,  te, dotyczące ustania stosunku pracy oraz dokumenty, związane z karami porządkowymi, nakładanymi na pracownika. Wbrew pozorom, zadanie nie jest łatwe i wymaga dużo wiedzy z tego zakresu. Bardzo rozsądną opcją jest więc zlecenie prowadzenia dokumentacji Kancelarii Biegłego Rewidenta Anna Obara Sp. z.o.o.

Elektroniczne akta osobowe

Bardzo ważny jest również fakt, że od 2019 roku, dokumentacja pracownicza może być prowadzona w formie elektronicznej. Opcja ta posiada wiele zalet. Jeden z pracowników Kancelarii Biegłego Rewidenta Anna Obara Sp. z.o.o. wymienił kilka, podstawowych korzyści:

Digitalizacja dokumentów to nie tylko bardzo wygodne, ale także racjonalne rozwiązanie. Dzięki temu dostęp do dokumentów jest zdecydowanie szybszy i bezpieczniejszy niż w przypadku tradycyjnych teczek pracowniczych. Dodatkowo, opcja ta wiąże się też z ochroną środowiska naturalnego, bowiem nie trzeba zużywać papieru i przy okazji redukcją kosztów w firmie.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przez zewnętrzną firmę

Dbanie o dokumentacje pracowniczą to dla wielu przedsiębiorców bardzo czasochłonne zadanie – w szczególności, jeśli nie jest to kilkuosobowa firma, lecz organizacja o rozbudowanej strukturze. Dodatkowo, argumentem, przemawiającym za tym, by zadanie powierzyć Kancelarii Biegłego Rewidenta Anna Obara Sp. z.o.o. jest możliwość poniesienia konsekwencji prawnych, w przypadku niedokładnego prowadzenia dokumentacji. Grzywna może wynosić tysiąc złotych lub – nawet 30 tysięcy w przypadku całkowitego zignorowania obowiązku. Warto zaznaczyć, że nawet po zwolnieniu danego pracownika, dokumentacja powinna zostać przechowywana – w zależności od tego, kiedy był on zatrudniony – 10 lub nawet 50 lat.

Opracowanie:

Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara Sp. z o.o.

Warszawa , Bukowińska 22 lok. 53

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas