Artykuł sponsorowany Pracownik firmy Awm Business Promotion wyjaśnia, co grozi za brak zgłoszenia Intrastat

Pracownik firmy Awm Business Promotion wyjaśnia, co grozi za brak zgłoszenia Intrastat

W przypadku wykrycia błędów lub nieprawidłowości w zgłoszeniu Intrastat podmiot gospodarczy może zostać wezwany przez organ administracji celnej do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty zawiadomienia. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy firmy Awm Business Promotion świadczącej usługi z zakresu wypełnienia i rejestracji deklaracji Intrastat dotyczącej przepływu towarów wewnątrz wspólnoty.

Problemy z Intrastat – obsługa deklaracji Intrastat-Przywóz i Intrastat-Wywóz

Może się zdarzyć, że przedstawiciel Izby Celnej w Szczecinie, nadzorującej funkcjonowanie systemu deklaracji Intrastat w Polsce, skontaktuje się ze sprawozdawcą w sprawie nieprawidłowości związanej z udokumentowaniem przepływu towarów. W takiej sytuacji podmiot gospodarczy jest zobowiązany do dokonania korekty w wyznaczonym terminie. Jak wskazuje pracownik Awm Business Promotion, administracja celna może jednak odstąpić od wezwania, jeżeli nakłady, które miałyby zostać poniesione w celu osiągnięcia zamierzonej korekty, nie są adekwatne do korzyści związanych z jej dokonaniem. W zależności od charakteru sprawy wyjaśnienia mogą być udzielone na piśmie bądź telefonicznie.

Brak zgłoszenia Intrastat – jak uniknąć wysokiej kary finansowej?

W przypadku braku zgłoszenia do Intrastat podmiot gospodarczy jest zobligowany do wypełnienia obowiązku sprawozdawczego w ciągu 7 dni od otrzymania upomnienia.

Po upływie tygodnia osoba zobowiązana otrzymuje drugie, a następnie trzecie pismo upominawcze. Jeżeli po tym czasie podmiot nie zrealizuje swojego obowiązku, administracja celna może nałożyć karę w wysokości 3 tysięcy złotych

– mówi pracownik Awm Business Promotion. Aby uniknąć wysokiej kary pieniężnej, warto skorzystać z usług firmy. Decydując się na stałą współpracę, klient może liczyć na pełną obsługę deklaracji, rejestrację zgłoszeń w Izbie Celnej, profesjonalną pomoc podczas wypełnienia zawiadomienia oraz szybką reakcję w przypadku otrzymania wezwań upominawczych.

Opracowanie:

AWM Business Promotion. Instrat24

Warszawa , Erazma Ciołka 17 lok. 410

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter