Artykuł sponsorowany Pełna księgowość - co to takiego?

Pełna księgowość - co to takiego?

W niektórych przypadkach wystarczy rozliczać się wyłącznie z przychodów za pomocą uproszczonej księgowości, jednak w pewnych sytuacjach niezbędne jest prowadzenie pełnej księgowości. Uproszczona księgowość opiera się na prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej czy ryczałtu, a pełna księgowość wymaga ewidencjonowania. Dla kogo więc pełna księgowość jest obowiązkowa i jakie są zalety tego rozwiązania?

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowana forma rozliczania. W przeciwieństwie do uproszczonej księgowości wszystkie zdarzenia gospodarcze w firmie muszą być odpowiednio ewidencjonowane. Tak duża szczegółowość jest wymagana, gdyż księgowość tego typu dotyczy przedsiębiorstw, które obracają kwotami znacznie wyższymi niż większość jednoosobowych działalności gospodarczych. Aby zapobiegać oszustwom ze strony wysokodochodowych przedsiębiorstw, państwo wymaga od firm pełnej transparentności.

Pełna księgowość ma na celu zapewnić przejrzysty obraz finansów, z którego mogą korzystać zarówno organy państwowe, które zajmują się sprawowaniem opieki nad praworządnością firm, a także osoby i podmioty, które są związane z danym przedsiębiorstwem, czyli udziałowcy i inwestorzy. W związku z tym prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe nie tylko w przypadku operowania dużymi kwotami, ale również przy posiadaniu siedziby na terytorium Polski.

Kiedy pełna księgowość jest niezbędna?

Pełną księgowość trzeba prowadzić w przypadku spółek handlowych, gdy firma funkcjonuje na zasadach prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, a także, gdy pełna księgowość musi być prowadzona przez samorządy, czyli gminy, powiaty, województwa i ich związki. Obowiązkowo pełną księgowość muszą prowadzić jednostki i zakłady budżetowe oraz fundusze celowe, osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa, a także jednostki działające dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom.

Według wyspecjalizowanego księgowego z Biura księgowego PIMAG: Operacje gospodarcze w pełnej księgowości trzeba ujmować w pełnych księgach. W ich skład wchodzą dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i zestawienia ksiąg pomocniczych oraz wykaz aktywów i pasywów. Dodatkowo przedsiębiorca musi przygotowywać regularnie sprawozdania finansowe, takie jak bilanse, rachunki zysków i strat oraz informacje wprowadzające do sprawozdania.

Zalety pełnej księgowości

Pełna księgowość, mimo swojej skomplikowanej i wymagającej formy, ma wiele zalet. Dzięki większej dokładności i dbałości o szczegóły można skuteczniej przeanalizować obrót pieniędzy w firmie. Powstaje wówczas możliwość optymalnego zaplanowania wydatków i inwestycji oraz przewidzenia kwestii podatkowych w przyszłości. Pełna księgowość wiąże się także z większą przejrzystością, co pozwala budować zaufanie do marki oraz przyciągnąć inwestorów i klientów. Prowadzenie pełnej księgowości jest jednak bardzo wymagające, dlatego warto zatrudnić księgowego lub biuro rachunkowe do wykonywania tego zadania.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas