Artykuł sponsorowany Oddłużanie firmy krok po kroku

Oddłużanie firmy krok po kroku

Szacuje się, że nawet 30% przedsiębiorstw upada po roku działalności. Tymczasem utrata płynności finansowej firmy nie musi wiązać się z koniecznością ogłoszenia upadłości! Skutecznym sposobem na dalszy rozwój jest oddłużanie, które obejmuje między innymi zawarcie układu z wierzycielami oraz spłatę zadłużenia w wygodnych ratach. Sprawdź, w jaki sposób przebiega oddłużanie firmy krok po kroku.

 

Oddłużanie firmy najlepiej rozpocząć jak najszybciej. Nie wtedy, kiedy przedsiębiorstwo stanie się zupełnie niewypłacalne – wystarczy zagrożenie niewypłacalnością, by móc starać się o postępowanie restrukturyzacyjne umożliwiające wyjście z długów na prostą.

 

Krok pierwszy: analiza finansowa przedsiębiorstwa

W pierwszej kolejności ważna jest ocena aktualnego stanu przedsiębiorstwa. Określenie własnych możliwości oraz szansa na wprowadzenie zmian w przyszłości to ważne czynniki, które pozwolą na skuteczne wdrożenie postępowania. Oczywiście, jeśli kadra zarządzająca posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności może przeprowadzić działania zaradcze na własną rękę. Jednak sam fakt zadłużenia może świadczyć o tym, że potrzebna będzie pomoc specjalistów z zewnątrz, którzy będą potrafili ocenić sytuację w sposób obiektywny. Warto wówczas skorzystać z usług doświadczonej w postępowaniach restrukturyzacyjnych kancelarii prawnej, która przeprowadzi analizę płynności finansowej oraz pomoże opracować strategię związaną z działaniami restrukturyzacyjnymi, a także zaproponuje środki zaradcze.

 

Krok drugi: wdrożenie planu wyjścia z zadłużenia

To, jakie kroki zostaną ostatecznie podjęte zależy między innymi od wyników analizy finansowej. Zadłużenia mogą mieć różny charakter i być związane z brakiem płynności finansowej związanej z nietrafionymi inwestycjami lub niewypłacalnym kontrahentem – mówi specjalista z kancelarii prawnej Witkowski, Cabała & PartnersW przypadku zadłużeń bankowych możliwa jest negocjacja warunków kredytowych, rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty lub zmiana terminu spłaty. Jeśli jest to zadłużenie w US lub ZUS rozwiązaniem są negocjacje pisemne lub skorzystanie z wybranej formy finansowania zadłużenia, na przykład zaciągnięcia niskoprocentowej pożyczki. Innym rozwiązaniem jest pozasądowe dojście do kompromisu z wierzycielami, a także stopniowe spłacanie całości długu. Tu również warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą między innymi w sporządzeniu odpowiednich dokumentów – dodaje specjalista.

Są to jednak metody, które mogą być pomocne na samym początku, kiedy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest na tyle dobra, że nie wymaga podjęcia radykalnych działań oraz istnieje szansa na polubowne rozwiązanie wielu spraw. W przeciwnym razie może być konieczna restrukturyzacja, zatwierdzona przez sąd.

 

Krok trzeci: restrukturyzacja firmy

Kiedy działania zaradcze przedstawione powyżej nie przyniosą spodziewanego rezultatu lub będą niemożliwe do przeprowadzenia kolejnym krokiem jest restrukturyzacja. Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu zwiększenie efektywności działań firmy, uniknięcie postępowania likwidacyjnego, a także eliminację przyczyn kryzysu oraz poprawę relacji z wierzycielami. Dzięki wdrożeniu odpowiednich procesów dłużnik ma szansę uniknąć między innymi egzekucji komorniczej. Restrukturyzacja firmy leży w interesie zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. W zależności od rodzaju przeprowadzonego postępowania możliwe jest odzyskanie znacznej części należności. Jednocześnie przedsiębiorca zyskuje czas niezbędny na wprowadzenie zmian poprawiających kondycję finansową firmy.

Zatwierdzenie układu nie jest sformalizowane i trwa stosunkowo krótko. Po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik uzyskuje możliwość zmniejszenie wysokości zadłużenia poprzez jego częściowe umorzenie, rozłożenia zobowiązania na raty oraz odroczenie terminów wykonania zobowiązań. Jednocześnie pozyskuje szansę na zdobycie finansowania, które pozwoli na dalsze prowadzenie działalności. Restrukturyzacja jest szansą na wyjście ze spirali zadłużenia, a także sposobem na uniknięcie zadłużenia – wniosek można złożyć również w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko niewypłacalności.

 

Upadłość gospodarcza: w przypadku całkowitej niewypłacalności

Jeżeli spirala zadłużeń jest na tyle poważna, że przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji całkowitej niewypłacalności możliwe jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Aby upadłość doszła do skutku konieczne jest spełnienie warunków niewypłacalności oraz posiadanie majątku, które choć częściowo zaspokoi potrzeby wierzycieli. Musi być to więc majątek nieobciążony hipoteką lub zastawem. Aby jednak móc skorzystać z tego sposobu oddłużania konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim przedsiębiorstwo musi być niewypłacalne u więcej niż jednego wierzyciela.

Złożenie wniosku o upadłość działalności gospodarczej niesie ze sobą możliwość wykreślenia działalności z CEIDG, a tym samym uzyskanie konsumenckiej zdolności upadłościowej. Złożenie wniosku o upadłość firmy wraz z jednoczesnym wnioskowaniem upadłości konsumenckiej daje możliwość zamknięcia nierentownej działalności, z jednoczesnym całkowitym oddłużeniem i pozbyciem się długów zarówno firmowych, jak i prywatnych. Jest to zazwyczaj krok ostateczny – dlatego lepiej podjąć działania oddłużające przed doprowadzeniem firmy na skraj upadłości.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas