Materiał Partnera Ochrona przeciwpożarowa miejsca pracy – co jest konieczne?

Ochrona przeciwpożarowa miejsca pracy – co jest konieczne?

Każde miejsce pracy czy obiekt użytku publicznego muszą być zabezpieczone na wypadek pożaru oraz innych zdarzeń zagrażających życiu przebywających w nich osób. Ochrona ta obejmuje czynności związane z konserwacją instalacji, ale także przede wszystkim wyposażenie w artykuły BHP. Polskie prawo jasno określa, jakiego rodzaju sprzęt musi znajdować się w budynku i gdzie musi być on rozmieszczony.

Informacja i oznakowanie

W sytuacji wybuchu pożaru w budynku najważniejsza jest sprawna ewakuacja. Będzie ona możliwa dzięki istnieniu odpowiednim oznaczeniom dróg ewakuacyjnych. Polskie prawo określa sposób ich konstrukcji i zasady, jakie muszą spełniać. Budynek pozbawiony tego rodzaju zabezpieczeń nie zostanie dopuszczony do użytku. Każdy obiekt musi też mieć opracowany plan ewakuacji, który określa sposób i kolejność, w jakich będą opuszczali go ludzie.

Nie możemy też spodziewać się, ze w momencie pożaru w budynku znajdować się będą osoby zaznajomione z tym planem. Dlatego tak istotne są tabliczki informacyjne. Umieszczone w strategicznych miejscach pozwalają sprawnie przeprowadzić ewakuację i zapobiegają zgubieniu się w obiekcie. Umieszczone być powinny przy windach, drzwiach oraz na klatkach schodowych. Te i inne artykuły BHP związane z ochroną przeciwpożarową znajdziemy w ofercie sklepu BHP-Profi.

Zasady ochrony przeciwpożarowej zabraniają korzystania z windy w czasie pożaru i ta informacja musi być umieszczona przy wejściu do każdej windy znajdującej się w budynku. Podobnie ogólne zasady BHP oraz plan ewakuacji obiektu powinny znajdować się wyróżniających się tabliczkach BHP w widocznych miejscach.

Sprzęt ochrony przeciwpożarowej

Większość nowoczesnych budynków – zakładów pracy oraz obiektów użytku publicznego – wyposażona jest w system alarmowy na wypadek pożaru. Obejmuje on zazwyczaj czujniki dymu oraz spryskiwacze.

Elementem wyposażenia każdego budynku tego rodzaju muszą być ponadto urządzenia gaśnicze. Pamiętać musimy o tym, aby regularnie dokonywać ich przeglądu i zadbać, aby w obiekcie znajdowały się wyłącznie te zdatne do użycia. Niesprawna gaśnica stanowi zagrożenie równie duże co pożar – daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Pilnujmy, aby zamieszczona na gaśnicy instrukcja obsługi była czytelna. Mało kto ma doświadczenie w posługiwaniu się nią, ale powinien być w stanie z niej skorzystać w niebezpiecznej sytuacji. Sprzęt ochrony przeciwpożarowej znajdować się przy wejściach, na klatkach schodowych, korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Jeśli budynek ma kilka kondygnacji, to na każdym rozmieszczane są w tych samych miejscach.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas