Artykuł sponsorowany Ocena ryzyka zawodowego – jak ją przeprowadzić?

Ocena ryzyka zawodowego – jak ją przeprowadzić?

Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, wykonywanie pracy na określonym stanowisku zawsze niesie za sobą prawdopodobieństwo wystąpienia jakichś działań niepożądanych. Dla przykładu, pracując w biurze przed komputerem, możemy nabawić się problemów z kręgosłupem lub ze wzrokiem. Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie, jakie zagrożenia „czyhają” na personel w godzinach pracy oraz zapoznanie z nimi każdego z członków zespołu. Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Kto zajmuje się jej opracowaniem?

Ocena ryzyka zawodowego –charakterystyka

Jak głosi treść polskiej normy PN-N-18002 ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które powodują straty i są związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Podkreśla się tu zwłaszcza pojawienie się u pracownika negatywnych skutków zdrowotnych, które wynikają z zagrożeń, jakie występują na zajmowanym przez niego stanowisku. Mówiąc prościej – ocena ryzyka zawodowego polega na sprawdzeniu i ocenie wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w środowisku pracy i które mogą zaszkodzić personelowi. Pracodawca musi podjąć wszelkie środki, by odpowiednio zabezpieczyć swoich pracowników przed wszelkimi tego typu zagrożeniami.

Kto sporządza ocenę ryzyka zawodowego?

Prawo nie precyzuje, kto powinien sporządzić ocenę ryzyka zawodowego dla danego przedsiębiorstwa, jednak obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji spoczywa na pracodawcy. Właściciele firm rzadko podejmują się tego zadania, ponieważ wolą powierzyć je w ręce specjalisty. Rzetelną ocenę ryzyka zawodowego może przygotować doświadczony instruktor BHP. Jak przekonuje pan Robert Sowa, który świadczy usługi BHP i P-POŻ – decydując się na współpracę z ekspertem, pracodawca może mieć pewność, że każde zagrożenie, jakie występuje w firmie, zostanie odnotowane. Ponadto instruktor opracuje sposoby zapobiegania owym zagrożeniom.

Jak tworzy się ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego przygotowywana jest w formie pisemnej. Najważniejsze jest zebranie szczegółowych informacji na temat rodzaju stanowisk, jakie występują w danej firmie, osób które w niej pracują i zadań, jakie muszą one wykonywać na co dzień. Instruktor zapoznaje się też z parkiem przemysłowym przedsiębiorstwa oraz ustala, jakie zagrożenia mogą wynikać z użytkowania poszczególnych maszyn i sprzętów. Następnie specjalista przypisuje konkretne zagrożenia do danego stanowiska pracy i ustala działania, które pozwolą na eliminacje lub ograniczenie ryzyka zawodowego.

Nie zawsze możliwe jest całkowite usunięcie zagrożenia. W takim wypadku istotne jest podjęcie stosownych działań profilaktycznych (np. zastosowanie podeszew antypoślizgowych na gładkiej posadzce czy okularów ochronnych podczas spawania). Cała dokumentacja musi zawierać opis poszczególnych stanowisk pracy, wyszczególnienie występujących na nich zagrożeń, wyniki oceny ryzyka dla każdego z czynników środowiska pracy i wykaz środków zapobiegawczych. Z oceną ryzyka zawodowego musi zapoznać się każdy pracownik.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas