Artykuł sponsorowany Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy a BHP. Kto odpowiada za wypadek w zakładzie pracy?

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy a BHP. Kto odpowiada za wypadek w zakładzie pracy?

Najczęstszą przyczyna wypadków przy pracy jest nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników lub niewystarczająca ich znajomość. Sposobem na zapobieganie wypadkom jest profesjonalne szkolenie BHP dostosowane do rodzaju wykonywanych czynności na stanowisku pracy. Powodów wypadków może być wiele i zwykle są zależne od występujących na terenie zakładu zagrożeń i czynników niebezpiecznych.

Jakie wypadki zaliczane są do wypadków przy pracy?

Definicję wypadków przy pracy określa artykuł 3.1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 roku. Zgodnie z obowiązującą terminologią wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną powodujące śmierć lub uraz. Wart podkreślenia jest fakt, że za wypadek przy pracy uznawane są zdarzenia, które miały miejsce w czasie wykonywania obowiązków służbowych, a także podczas delegacji i podróży firmowych.

Przyczyny wypadków przy pracy

Do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy nalezą:

 • Brak profesjonalnych szkoleń BHP

 • Niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń

 • Niestosowanie środków ochrony indywidualnej

 • Zła organizacja pracy

 • Nieprawidłowe posługiwanie się maszynami i urządzeniami przez pracowników

 • Samowola pracownika

 • Niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika

Dokonując analizy najczęstszych przyczyn wypadków na terenie zakładu, można wdrożyć działania, które zminimalizują istniejące ryzyko. Wiedza o występujących zagrożeniach pozwala zoptymalizować procesy pracy i znacząco ograniczyć częstotliwość wypadków. Specjalistą w dziedzinie oceny ryzyka zawodowego jest Dante BHP Daniel Sibera. Firma współpracuje z laboratorium higieny pracy prowadzącym badania nad czynnikami szkodliwymi.

Zasady postępowania przy wypadku podczas pracy

Wypadek powinien zostać zgłoszony przez poszkodowanego, a jeśli jego stan zdrowia na to nie pozwala to przez świadków zdarzenia. Każdy obsługiwany przez firmę BHP w Lublinie wypadek przy pracy podlega ściśle określonej procedurze. Obsługa powypadkowa obejmuje:

 • Udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy

 • Zabezpieczenie miejsca wypadku

 • Zawiadomienie o wypadku okręgowego inspektora pracy

 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku

 • Sporządzenie protokołu powypadkowego

 • Dostarczenie protokołu do inspektoratu pracy

 • Zarejestrowanie wypadku i sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS

 • Wdrożenie środków profilaktycznych

Przy doborze środków prewencyjnych definiuje się sposób wyeliminowania zagrożenia u źródła oraz opracowuje się procedury postępowania i zmiany organizacyjne.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas