Artykuł sponsorowany Na czym polega ryczałt ewidencjonowany i komu jest dedykowany? - Kancelaria Podatkowa OPTIMA

Na czym polega ryczałt ewidencjonowany i komu jest dedykowany? - Kancelaria Podatkowa OPTIMA

Każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości swojej firmy musi prowadzić ewidencję przychodów, jeśli odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy. Sposób prowadzenia tejże ewidencji, jak i jej wzór można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tam właśnie wszelkie kwestie związane z ryczałtem ewidencjonowanym są dokładnie opisane. Wszystko, co warto wiedzieć, przekazuje specjalistka z Kancelarii Podatkowej OPTIMA.

Jak powinna być prowadzona ewidencja przychodów?

Prowadzenie ewidencji przychodów wymaga zachowania porządku. Najlepiej prowadzić ją w formie tabeli. Dobrze jest korzystać z dostępnych programów komputerowych, które pomagają łatwo i szybko prowadzić ewidencję. Niezwykle istotne jest zachowanie chronologii wprowadzanych danych. . Niezależnie od tego, czy ewidencja jest prowadzona papierowo, czy komputerowo, wpisy powinny być wykonane do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przedsiębiorca, który sam prowadzi ewidencję nie ma obowiązku zgłaszania tego do urzędu skarbowego. Jednak jeżeli ewidencją przychodów zajmuje się firma zewnętrzna, taka jak Kancelaria Podatkowa OPTIMA, właściciel firmy musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od podpisania umowy z księgowym na druku CEIDG-1. Do kontroli skarbowych należy zachować wszelkie dowody zakupów. Muszą być przechowywane przez co najmniej 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Właściciele firm na koniec każdego roku podatkowego są zobligowani do przeprowadzania inwentaryzacji.

Ryczałt ewidencjonowany – nie dla wszystkich

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dedykowany przedsiębiorcom z wybranych branż oraz gałęzi przemysłu. To od specyfiki zawodu zależy kwota podatku, jaką muszą oni odprowadzać: 3% - działalność usługowa i gastronomiczna, 5,5% - budownictwo i działalność wytwórcza, 8,5% - m.in. ogrody zoologiczne oraz botaniczne, 17% - salony samochodowe czy agencje pracy tymczasowej i 20% - wolne zawody. Pełna lista zawodów objętych zryczałtowanym podatkiem zawarta jest w Ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tam również znajduje się podział branż pod kątem oprocentowania.

Dlaczego warto odprowadzać zryczałtowany podatek ewidencyjny?

Odprowadzanie zryczałtowanego podatku dochodowego posiada sporo zalet. Po pierwsze stanowi uproszczony sposób prowadzenia ewidencji. Od przychodu, będącego podstawą opodatkowania, przedsiębiorca może odliczyć np. składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne. Na plus jest również  obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji na koniec każdego roku podatkowego. W zupełności wystarczy tu ewidencja ryczałtowa. Właściciele firm mogą rozliczać się z urzędem skarbowym do 20-tego każdego miesiąca bądź kwartalnie. Dobrze jest przeanalizować przyszłe zyski. Jeżeli okażą się one wysokie, to wzrośnie też podatek. Należy w tym miejscu podkreślić, że przedsiębiorca, który zdecydował się na podatek zryczałtowany nie będzie mógł rozliczać się ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko i nie będzie mógł korzystać z ulgi prorodzinnej.

Jakie usługi oferuje Kancelaria Podatkowa OPTIMA?

Kancelaria Podatkowa OPTIMA specjalizuje się w szerokim zakresie usług księgowych i podatkowych. Wśród oferowanych usług znajdują się pełna księgowość, sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ewidencji przychodów, usługi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów oraz obsługa kadrowo-płacowa. Kancelaria świadczy usługi związane z wyprowadzaniem zaległości podatkowych oraz zakładaniem firm. Ponadto, firma prowadzi ewidencję przychodów bez VAT, rozlicza podatek VAT dla rolników i sporządza deklaracje ZUS.

Opracowanie:

Kancelaria Podatkowa OPTIMA Justyna Grzywaczewska

Toruń , kard. Wyszyńskiego 14a lok. 12

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas