Materiał Partnera Na czym polega prowadzenie uproszczonej księgowości?

Na czym polega prowadzenie uproszczonej księgowości?

Każde przedsiębiorstwo bez względu na profil prowadzonej działalności, ilość zatrudnianych pracowników i wielkość obrotów musi prowadzić księgowość i corocznie rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Dla większości młodych przedsiębiorców wybór formy działalności i prowadzenie ksiąg rachunkowych stanowi spore wyzwanie. Pewnym ułatwieniem może być w takim przypadku wybór małej księgowości.

Uproszczona księgowość, nazywana też potocznie małą księgowością, jest najłatwiejszą i najmniej kosztowną formą prowadzenia rachunków firmowych – podpowiada nasz rozmówca z Biura Rachunkowego AKRO w Warszawie.

Kiedy można skorzystać z takiego rozwiązania i na czym dokładnie ono polega?

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2017 roku, na małą księgowość mogą zdecydować się te spółki i osoby fizyczne, których dochody z tytułu prowadzonej działalności w roku ubiegłym nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro.

W jakiej formie prowadzi się małą księgowość?

Księgowość uproszczoną można prowadzić w jednej z 3 form: księgi przychodów i rozchodów; ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Najczęstszym wyborem przedsiębiorców jest pierwsza z wymienionych możliwości, czyli księga przychodów i rozchodów. Jak sugeruje sama nazwa, wszystkie przychody oraz ponoszone przez przedsiębiorcę koszty muszą być ewidencjonowane w przeznaczonej do tego księdze.

W takim wypadku księga jest narzędziem służącym do obliczania wysokości podatku należnego. Prowadząc księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów należy pamiętać o tym, by wszystkie operacje były zapisywane w kolejności chronologicznej, zatem wymagana jest systematyczność.

Inną formą prowadzenia małej księgowości jest ryczałt ewidencjonowany. Decydując się na taki sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym, przedsiębiorca płaci podatki według konkretnej stawki, przypisanej danemu rodzajowi działalności, a ponoszone koszty w ogóle nie są brane pod uwagę.

Aby móc korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca musi jednak spełniać szereg wymogów nałożonych przez ustawodawcę. Takiej formy księgowości nie mogą wybrać np. przedsiębiorstwa zajmujące się udzielaniem pożyczek pod zastaw, czy produkcją wyrobów objętych akcyzą, a także kantory i apteki.

Ostatnim już sposobem prowadzenia księgowości uproszczonej jest karta podatkowa. To rozwiązanie przeznaczone jest dla bardzo wąskiej grupy podatników. Na kartę podatkową mogą zdecydować się ci przedsiębiorcy, których działalność polega na świadczeniu usług dla ludności, zatrudniają niewielu pracowników i obsługują małą ilość zleceniobiorców.

Przy tej metodzie rozliczenia podatkowego nie ustala się konkretnej podstawy wymiaru podatku, a obowiązkowi ewidencjonowania podlegają wyłącznie wystawione faktury sprzedaży oraz dokumenty kadrowe, takie jak karty przychodów pracowników i ewidencja zatrudnienia.

Podczas wyboru sposobu prowadzenia księgowości przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie błędy i braki w dokumentacji mogą skutkować poważnymi konsekwencjami w postaci kar finansowych nakładanych przez Urząd Skarbowy. Dlatego tak ważne jest, by księgi prowadzone były przez dobrze przygotowanych pracowników lub profesjonalne biuro księgowe.

Podziel się