Artykuł sponsorowany Na czym polega księgowość pełna?

Na czym polega księgowość pełna?

Pełna księgowość to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, co jest obowiązkiem szerokiej grupy podmiotów. Z jednej strony jest to najbardziej precyzyjny i dokładny system, z drugiej strony jest on skomplikowany i bardziej złożony. Dowiedzmy się, zatem kto musi prowadzić pełną księgowość i na czym ona polega.

Czym jest pełna księgowość i z czego się składa?

Jest to sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. To bardzo skomplikowany proces, ale bardzo precyzyjny, który daje ogromną ilość informacji na temat procesów gospodarczych zachodzących w firmie. Pełna księgowość gwarantuje wiedzę w zakresie ewidencji przychodów i kosztów, ewidencji majątku oraz źródeł jego finansowania, sprawozdań finansowych, inwentaryzacji majątku czy kart wynagrodzeń pracowników. Prowadzenie pełnej księgowości jest bardziej skomplikowane niż w przypadku podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, gdzie ewidencjonowane są tylko i wyłącznie przychody oraz rozchody potrzebne do wyliczenia podatku dochodowego. Prowadząc pełną księgowość musimy ewidencjonować wszystkie ruchy finansowe. Zasady ewidencjonowania opisane są dokładnie m.in. w ustawie o rachunkowości. Po za obliczaniem należnego podatku, to idealne narzędzie do kontroli przepływów pieniężnych w firmie. Pełna księgowość oparta jest o tak zwane księgi rachunkowe, które składają się z:

 • dziennika,
 • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów oraz sald księgi głównej,
 • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykazu składników aktywów i pasywów.

Dużą rolę przy prowadzeniu pełnej księgowości ma wykwalifikowana kadra księgowo-rachunkowa.  Dzięki sporządzonej przez biuro rachunkowe ewidencji przychodów i kosztów, jak i majątku łącznie ze źródłami finansowania, firma jest w stanie ustalić spójną politykę budżetową. Jest to duża zaleta, ponieważ dostajemy sporą garść informacji na temat procesów finansowych zachodzących w firmie – mówi ekspert z biura rachunkowego GALANT w Szczecinie.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pełną księgowość muszą prowadzić:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,
 • przedsiębiorstwa w spadku

które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą, co najmniej równowartość 2 mln euro w walucie polskiej. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy również:

 • osób, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, które do tej pory rozliczały się na podstawie norm szacunkowych,
 • spółek handlowych i jednostek działających w oparciu o zasady prawa bankowego. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas