Materiał Partnera Modele ewidencjonowania podatków na zasadach uproszczonych

Modele ewidencjonowania podatków na zasadach uproszczonych

Księgowość w Polsce może być prowadzona w ramach tzw. księgowości uproszczonej lub też pełnej. W pierwszym przypadku mowa o ewidencjonowaniu podatku z wykorzystaniem kart podatkowych, ryczałtu lub też ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR). Takie rozwiązania są jednak dostępne tylko dla niektórych firm, głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Poznaj trzy narzędzia, które przedsiębiorcy mogą stosować w ramach księgowości uproszczonej.

Księgowość uproszczona – dla kogo?

Księgowość uproszczona wiąże się z prostszym wywiązywaniem się z obowiązkowych płatności względem fiskusa. To również brak konieczności posiadania rozbudowanych systemów księgowych w firmie oraz brak konieczność zatrudniania księgowych – ewidencję podatków warto zlecić zewnętrznym firmom takim jak Biuro rachunkowe Joanny Brzostkiewicz. Księgowość uproszczona umożliwia również stosowanie ewidencji podatkowych elektronicznych. Koszty obsługi księgowo-rachunkowej oraz kadrowo-płacowej są zatem ograniczone do minimum. Kto jednak może skorzystać z takiego rozwiązania?

Mała księgowość jest dedykowana osobom fizycznym, spółkom cywilnym osób fizycznych, spółkom jawnym osób fizycznych, a także spółkom partnerskim i spółdzielniom socjalnym. Ważne jest jednak to, aby podmioty te nie przekroczyły ustalonego limitu 2 milionów euro przychodów z przeliczenia ze złotówek. Kurs każdego roku wyznacza Prezes NBP. W przypadku przekroczenia limitu firma jest zobowiązania do przejścia na księgowość na zasadach ogólnych – tzw. księgowość pełna i jej księgi rachunkowe oraz niekiedy sprawozdania finansowe.

Trzy formy opodatkowania

Księgowość uproszczona może być prowadzona na różny sposób. Najłatwiejszą obsługę zapewniają karty podatkowe. Bardziej złożony jest ryczałt ewidencjonowany, a najbardziej rozbudowanym narzędziem ewidencji podatków w ramach uproszczenia są księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Ich cechy przedstawia poniższe zestawienie:

  1. Karty podatkowe: określają poboru należności podatkowej bez konieczności wskazywania konkretnej podstawy wymiaru podatku; dokumentacja ogranicza się do faktur, rachunków, ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów pracowników; karty podatkowe nie wymagają składania deklaracji podatkowych, wystarczy miesięczna płatność podatków (do 7 dnia każdego miesiąca z wyłączeniem grudnia – tu termin uiszczenia płatności upływa z dniem 28.12).
  2. Ryczałt ewidencjonowany: jego podstawą opodatkowania jest przychód, jaki przedsiębiorca osiągnął z wyłączeniem kosztów; podatnik musi prowadzić ewidencję przychodów, która jest zbiorem każdej operacji sprzedaży; ryczałt pozwala na skorzystanie z odliczeń podatkowych i ulg np. pozwala na odliczenie z przychodów opłaconych składek ZUS; ryczałtowcem nie mogą być jednak m.in. ci, którzy korzystają na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.
  3. Księgi przychodów i rozchodów: to narzędzie bieżącej ewidencji wykonanych operacji gospodarczych; ujmowane są one w sposób pojedynczy, a dotyczą przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków; księgi tworzone są z wykorzystaniem kilkunastu kolumn, w którym księgowane są zaszłości finansowe; KPiR mogą być prowadzone w wersji elektronicznej przy założeniu, iż zagwarantują prosty wydruk danych i to w chronologiczny sposób.

Oprócz tego firmy prowadzące księgowość uproszczoną  mogą być zobowiązane do:

  • prowadzenia rejestrów VAT i deklaracji VAT-7 i VAT-UE,
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych i niematerialnych,
  • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
  • tworzenia rocznych sprawozdań m.in. PIT-16A oraz PIT-28.

Opracowanie:

Brzostkiewicz Joanna Biuro rachunkowe

Kraków , Łobzowska 39a/4a

Podziel się