Artykuł sponsorowany Księgowość w firmie

Księgowość w firmie

Księgowość w firmie może być prowadzona w formie uproszczonej lub pełnej. Usługi księgowe oferowane przez biura rachunkowe obejmują pomoc w obu przypadkach. Warto jednak poznać przepisy, które determinują rodzaj prowadzonej księgowości. Dlatego przygotowaliśmy artykuł, który szczegółowo omówi oba rodzaje księgowości. Skupimy się także dla określeniu momentu, kiedy należy przejść z księgowości uproszczonej na pełną.

Dla kogo uproszczona księgowość?

Prowadzenie uproszczonej księgowości to obowiązek:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 • spółek cywilnych osób fizycznych,

 • spółek jawnych osób fizycznych,

 • spółek partnerskich.

Uproszczoną księgowość mogą prowadzić wyżej wymienione podmioty, które w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły przychodu w wysokości 2 milionów euro.

Dużym plusem tej formy księgowości jest dużo mniejszy zakres dokumentów, które należy ewidencjonować. Mała księgowość obejmuje w głównej mierze:

 • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,

 • ewidencję przebiegu pojazdu,

 • rejestr VAT uwzględniający zakupy oraz sprzedaż,

 • KPiR,

 • ewidencję przychodów.

Co istotne rejestr VAT obowiązuje jedynie czynnych podatników VAT. Natomiast Książka Przychodów i Rozchodów jest prowadzona przez firmy, które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy lub skalę podatkową. Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów.

Przejście na pełną księgowość

Usługi księgowe oferowane przez większość biur rachunkowych obejmują również prowadzenie pełnej księgowości. W którym momencie należy przejść z formy uproszczonej na pełną? Przede wszystkim w momencie przekształcenia działalności w spółkę kapitałową prawa handlowego (spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Obowiązek  ten ciąży również na przedsiębiorcach przekształcających działalność w spółkę osobową prawa handlowego (spółka komandytowa albo spółka komandytowo-akcyjna). Te rodzaje działalności wymagają prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości są objęci przedsiębiorcy, których przychody netto wynikające ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych przekroczyły 2 miliony Euro.

Pełna księgowość nakłada na przedsiębiorcę określone obowiązki. Przede wszystkim powinien on prowadzić ewidencję wszystkich operacji gospodarczych w ramach ksiąg rachunkowych.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

 • dzienniki,

 • księgi pomocnicze,

 • zestawienia obrotów oraz sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Przedsiębiorca jest także zobowiązany do przygotowania tzw. sprawozdań finansowych. Obejmują one bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania, jak również całą gamę dodatkowych informacji i objaśnień.

Duża liczba dokumentów oraz spory stopień skomplikowania powoduje, że przedsiębiorcy powierzają prowadzenie uproszczonej jak i pełnej księgowości wykwalifikowanym biurom rachunkowym. Do takich zalicza się z pewnością Ams Consult Sp. z o. o. z Krakowa. Pracujący tam specjaliści dysponują wiedzą i doświadczeniem, które pomagają w rzetelnym prowadzeniu spraw związanych z księgowością. A z przedsiębiorcy zdejmują przykry obowiązek zajmowania się tymi kwestiami osobiście.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter