Materiał Partnera Kontrola z ZUS – czego można się spodziewać i jakie dokumenty należy przygotować?

Kontrola z ZUS – czego można się spodziewać i jakie dokumenty należy przygotować?

Każdy, kto opłaca składki ZUS może spodziewać się kontroli. ZUS najczęściej poddaje ocenie rzetelność prowadzenia firmy oraz prawidłowość wywiązywania się z obowiązków płatnika składek. Inspektorzy analizują dokumentację księgową oraz prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczeń i naliczania składek. Wyjaśniamy, jak przebiega kontrola ZUS oraz jakie dokumenty należy przygotować.

Zakres kontroli ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli weryfikuje wszelką dokumentację związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ściśle określa, co może być przedmiotem kontroli. Urzędnicy pod lupę mogą wziąć przede wszystkim prawidłowość samego zgłoszenia do ubezpieczenia, prawidłowość rozliczeń z ZUS, zasadność posiadania uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, prawidłowość oraz terminowość składania wniosków o świadczenia, a także zasadność wypłaty świadczeń oraz zgłoszenia danych do celów ubezpieczeniowych.

Podczas kontroli mogą zostać wykryte nieprawidłowości, które płatnik składek będzie musiał skorygować.

Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli?

Podczas kontroli inspektor może zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia wszelkich dokumentów finansowo-księgowych oraz firmowych umów cywilno-prawnych, a także innych nośników informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Żeby mieć pewność, że nasza dokumentacja prowadzona jest nienagannie, powinniśmy powierzyć prowadzenie spraw finansowych profesjonalistom. Rzetelne usługi księgowe świadczy m.in. biuro rachunkowe Małgorzaty Grzesiak, które znajduje się w Bydgoszczy. W ramach obsługi księgowej w tym biurze przedsiębiorca może liczyć na pełne wsparcie podczas kontroli z ZUS.

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli ZUS?

Kontrola przeprowadzana jest przez inspektorów lub pracowników oddelegowanych przez ZUS. Przedsiębiorca może przyjąć kontrolujących w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w siedzibie ZUS po wcześniejszym ustaleniu tego z konkretną placówką.

Musimy pamiętać, że inspektorzy przeprowadzający kontrolę mają prawo przesłuchać nie tylko samego przedsiębiorcę, ale także świadków, np. pracowników, klientów itp.

Płatnik składek na prośbę kontrolujących ma obowiązek udostępnić wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które dotyczą zakresu kontroli, a także udzielić szczegółowych wyjaśnień we wszystkich wymagających tego przypadkach. Po stronie przedsiębiorcy leży również zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli.

Jeżeli kontrola jest wynikiem zalegania w opłacaniu składek, przedsiębiorca będzie musiał również udostępnić do oględzin składniki majątku.

Podziel się