Materiał Partnera Kasy fiskalne online - postaw na nowoczesne narzędzia w zakresie rejestracji transakcji

Kasy fiskalne online - postaw na nowoczesne narzędzia w zakresie rejestracji transakcji

Internet to potężne medium, bez którego nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania zdecydowanej większości branż we współczesnym świecie. Nie należy się zatem dziwić, że potencjał drzemiący w wirtualnej sieci dostrzegły również instytucje państwowe odpowiedzialne za tworzenie przepisów regulujących działanie firm handlowo-usługowych w zakresie ewidencjonowania transakcji przy pomocy kas fiskalnych, dając części przedsiębiorców nowe narzędzie w postaci fiskalnych kas online.

Jak działają kasy online

Kasy fiskalne to urządzenia, które, poza pewnymi wyjątkami, niezbędne są przy prowadzeniu zdecydowanej większości firm związanych z handlem i usługami. Wynika to z obowiązujących przepisów mówiących, że podatnik dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, musi posiadać kasę fiskalną. Oczywiście urządzenia fiskalne dobierane są w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i występują w różnorodnych odmianach, jednakże 1 maja 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające kilka istotnych zmian dla podmiotów rejestrujących swoją sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Jednym z ważniejszych zapisów tego rozporządzenia było nałożenie obowiązku wyposażenia wielu firm w tzw. kasy online. Są to urządzenia, które w przeciwieństwie do tradycyjnych kas fiskalnych, w sposób bezpośredni, ciągły i zautomatyzowany (bez udziału i wiedzy kasjera czy przedsiębiorcy) przesyłają do Centralnego Rejestru Kas odpowiednią dokumentację firmową (paragony i faktury fiskalne, raporty, dokumenty niefiskalne, fiskalizację, itp.). Warto przy tym pamiętać, że Centralny Rejestr Kas, nazywany również Repozytorium, to infrastruktura będąca odbiorcą informacji z kas rejestrujących online, którą zarządza Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zaś dane te gromadzone są w celach analitycznych i kontrolnych. 
Nie należy jednak zapominać, że kasy online to termin ogólny i odnosi się on do kas fiskalnych online, drukarek fiskalnych online lub kasoterminali online, a co za tym idzie od strony formalnej urządzenia fiskalne połączone z Repozytorium nazywamy kasami rejestrującymi online.

Dla kogo kasy online

Kasy online to rozwiązanie, którego wdrażanie ma przebiegać stopniowo, a co za tym idzie na dzień dzisiejszy nie wszystkie branże są objęte obowiązkiem stosowania kas online. Warto jednak pamiętać, że pierwszy obowiązek posiadania tego typu systemów powstał 1 stycznia 2020 roku i dotyczy on podatników działających w obszarze mechaniki pojazdowej oraz wymiany i serwisu opon, a także sprzedających benzynę, olej napędowy i gaz. Kolejne branże zobowiązane do posiadania kas online to:

 • od 1 lipca 2020 roku obowiązek rozszerzy się o podatników
  - świadczących usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne (także sezonowo),
  - oferujących krótkotrwałe zakwaterowanie (np. hotele i hostele),
  - prowadzących sprzedaż węgla, brykietu i paliw wytwarzanych z węgla, przeznaczonych do celów opałowych,
 • od 1 stycznia 2021 r. podatnicy prowadzący działalność w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, budowlanej, prawniczej oraz medycznej, a także w takich obiektach służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu),
 • od 01.01.2023 r. pozostali przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży produktów lub usług na rzecz osób prywatnych.

Kasy fiskalne online to urządzenia, które nabyć można w wyspecjalizowanych firmach, takich jak Gvc Tax Sławomir Sobecki Maciej Wolański Sp j, oferujących sprzedaż i serwis kas fiskalnych. Dodatkowo warto pamiętać, że obecnie przysługuje ulga na tego typu inwestycję, przy czym należy spełnić dwa warunki, aby ją otrzymać:

 • zakup kasy fiskalnej online powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania wszelkich transakcji,
 • wysokość ulgi wynosi 90% ceny urządzenia, jednakże nie może ona przekraczać 700 PLN.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas