Artykuł sponsorowany Kasprowicz Wojciech - Postępowanie po wypadku w miejscu pracy

Kasprowicz Wojciech - Postępowanie po wypadku w miejscu pracy

Przestrzeganie przepisów BHP w pracy to temat niebezpieczny. Z jednej strony pracownicy są szkoleni i informowanie o obowiązujących zasadach, z drugiej ryzyko jest praktyce bagatelizowane. Mało kto zdaje sobie sprawę z rzeczywistych zagrożeń obecnych w miejscu pracy albo też uważa, że jego to nie dotyczy i nigdy się nie przydarzy. W rzeczywistości jednak wypadki się zdarzają, a przepisy BHP jasno wskazują, jak należy wtedy postępować.

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy znajduje odniesienie do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym przez pracodawcę. Oznacza to, że wypadkowi przy pracy mogą ulec nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy. W tym artykule skupimy się jednak na wypadkach zachodzących w miejscu pracy.

Zgodnie z treścią ustawy o ubezpieczeniu społecznym wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie spowodowane przez zewnętrzną przyczynę, a które prowadzi do urazu lub śmierci i nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas wykonywania zwykłych czynności i poleceń;

  • podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia;

  • podczas podróży służbowej – jeśli nie powstał z winy pracownika;

Za wypadek przy pracy uznaje się ponadto zdarzenia zaistniałe podczas podróży między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków zawodowych, podczas szkolenia z zakresu samoobrony oraz podczas wykonywania poleceń organizacji związkowych działających u pracodawcy.

Postępowanie po wypadku przy pracy

Przepisy BHP jasno określają przebieg postępowania po zaistnieniu wypadku przy pracy. Nadzorem nad tym procesem może zająć się firma oferująca usługi BHP, taka jak firma Wojciecha Kasprowicza działaja w Lubawie.

Pierwszym krokiem po tym, jak zdarzy się wypadek, konieczne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Nie mogą tam zostać dopuszczone osoby niepowołane, natomiast maszyny i urządzenia powinny pozostać wyłączone – nie wolno ich też w żaden sposób ruszać. Następnie pracodawca powołuje zespół, którego zadaniem jest ustalenie okoliczności oraz przyczyn wypadku. W jego składzie znajdą się pracownicy odpowiedzialni za BHP w zakładzie lub zewnętrzna firma oferująca usługi BHP. Na podstawie oględzin, fotografii, szkiców, protokołów przesłuchań świadków oraz innych dowodów sporządzany jest protokół powypadkowy – nie później niż czternaście dni po wypadku. Pracodawca natomiast musi go zatwierdzić najpóźniej pięć dni po sporządzeniu. Protokół zostaje dostarczony poszkodowanemu pracownikowi lub rodzinie.

Pracownik ze swojej strony musi po ustaleniu okoliczności i przyczyn sporządzić kartę wypadku, w której znajdą się wyjaśnienia poszkodowanego, informacje świadków oraz uwagi co do ustaleń. Jeden egzemplarz karty zachowuje pracownik, drugi oddaje zespołowi odpowiedzialnemu za ustalenie okoliczności zdarzenia, a trzeci przekazuje do zakładu, jeśli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników - zainwestuj w wiedzę i bezpieczeństwo swojej firmy

Firma Wojciecha Kasprowicza to przedsiębiorstwo specjalizujące się w obszarze BHP, które świadczy szeroki wachlarz usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie całego kraju. Współpracują z firmami o różnej wielkości i z różnych sektorów. Wśród oferowanych usług znajdują się szkolenia BHP dla pracowników, udział w badaniu przyczyn wypadków przy pracy, analiza stanu BHP, ocena ryzyka zawodowego, informowanie o zagrożeniach w miejscu pracy, opiniowanie instrukcji BHP, rejestrowanie wyników badań oraz kontrola aktualności książeczek zdrowia pracowników. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań oraz kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas