Materiał Partnera Jakie elementy decydują o innowacyjności przedsiębiorstwa?

Jakie elementy decydują o innowacyjności przedsiębiorstwa?

Współczesne przedsiębiorstwa muszą być otwarte na zmiany. Dzięki temu przetrwają na niezwykle konkurencyjnym rynku. Firma innowacyjna to taka, która umie tworzyć, chłonąć, ponadto dostosowywać produkty do trendów rynkowych. Takie przedsiębiorstwo doskonale adoptuje się do modyfikacji zachodzących w otoczeniu biznesowym. Warto poznać inne elementy, które kwalifikują organizację do grona nowoczesnych firm.

Czynniki, które pozwalają zaliczyć przedsiębiorstwo do innowacyjnych

Instytucja zorientowana na innowacje w szerokim zakresie prowadzi prace badawczo-rozwojowe i przeznacza na taką sferę znaczne środki finansowe. Zasadnicze znaczenie ma także wdrażanie nowych rozwiązań o charakterze naukowo-technicznym. Przedsiębiorstwo otwarte na zmiany ma duży udział nowych wyrobów w całym wolumenie produkcji czy usług. Taka jednostka wyróżnia się pod względem zdolności do tworzenia i wdrażania nowoczesnych procedur. Charakteryzuje się ponadto znaczną chłonnością do przyjmowania innowacji pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Zarządzanie innowacjami wymaga kreatywności, a także zdobycia przywództwa technologicznego.

Jakie umiejętności pozwalają zdobyć pozycję innowatora?

Cechy, które pomogą zdobyć miano innowacyjnej firmy to przede wszystkim obserwowanie, budowanie sieci relacji, a także eksperymentowanie. Pierwszy czynnik pozwala wykryć najdrobniejsze szczegóły w działaniach partnerów biznesowych, dostawców, czy też klientów. Dokładne poznanie otoczenia sprawia, że firma potrafi doskonale rozpoznać potrzeby odbiorców i wie, jak poprawić produkt, aby zapewnić jeszcze większą satysfakcję klientów – wskazuje Joanna Frankowska prowadząca firmę konsultingową Innovaops.

Tworzenie dobrych relacji pozwala spojrzeć na dane zagadnienie oczami osób, które pochodzą z innego środowiska zawodowego bądź społecznego. Świadome szukanie odmiennych ludzi sprawia, że podczas rozmowy można wpaść na nowy pomysł i z powodzeniem wdrożyć rozwiązanie do swojego przedsiębiorstwa. Eksperymentowanie natomiast umożliwia wypróbowanie nowych koncepcji. Nie daje to gwarancji powodzenia, jednakże bez ryzyka nie ma także sukcesu.

Opracowanie:

InnovaOps Joanna Frankowska

Chylice , Świętego Mikołaja 18

Podziel się