Artykuł sponsorowany Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy dla firm?

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy dla firm?

Pierwsza pomoc to czynność, która w nagłych wypadkach pozwala uratować komuś życie. Chociaż umiejętność udzielania pierwszej pomocy może przydać się w codziennym życiu, jest szczególnie ważna w zakładach pracy. W zależności od specyfiki zawodu pracownicy często narażeni są na różne czynniki zewnętrzne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Właśnie dlatego pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy. Jak ono wygląda?

Kwestie bezpieczeństwa w zakładach pracy

Zgodnie z prawem pracodawca powinien przeprowadzić dokładną analizę, jakie zagrożenia mogą występować w danym zakładzie pracy oraz na konkretnych stanowiskach. Następnie ma obowiązek poinformować o tym pracowników, a także przeszkolić ich z zakresu BHP i postępowania w razie ewentualnej awarii. Ponadto pracodawca musi zapewnić pracownikom środki niezbędne do udzielenia pomocy medycznej oraz wyznaczyć osoby, które odbędą szkolenie z pierwszej pomocy i w razie potrzeby będą odpowiedzialne za jej udzielanie na terenie firmy. To ile takich osób powinno znajdować się w jednym przedsiębiorstwie, zależy od specyfiki jej działalności oraz ilości zatrudnionych pracowników. Odpowiednie przeszkolenie z pierwszej pomocy jest szczególnie ważne w zakładach produkcyjnych i innych, gdzie pracownicy pracują przy różnych maszynach czy też fizycznie, a więc występuje więcej czynników potencjalnie zagrażających zdrowiu.

Szkolenie z pierwszej pomocy – część teoretyczna

Pierwsza część szkolenia z pierwszej pomocy to informacje teoretyczne dotyczące przede wszystkim tego, jakie wypadki w zakładzie pracy mogą się zdarzyć i jak trzeba się wtedy zachować. Instruktorzy omawiają także przepisy prawne, które zobowiązują do udzielenia pomocy każdego, kto jest uczestnikiem lub świadkiem wypadku. Warto pamiętać, że w Polsce nieudzielenie pomocy poszkodowanemu grozi karą pozbawienia wolności. Trzeba jednak podkreślić, że nie dotyczy to sytuacji, gdy osoba udzielająca pomocy sama znalazłaby się w niebezpieczeństwie. Podczas części teoretyczne omawiane jest też, w jaki sposób należy wzywać pomoc oraz o czym poinformować dyspozytora.

Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy

Chociaż wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, zdecydowanie kluczowym etapem szkolenia z pierwszej pomocy są ćwiczenia praktyczne. W ramach nich, profesjonalne firmy zajmujące się organizacją specjalistycznych szkoleń, takie jak, chociażby Bhplubuskie.pl, zapewniają ćwiczenia na fantomie, a także pokazy ran otwartych ze sztuczną krwią. W ten sposób osoby odbywające szkolenie mogą poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy w warunkach imitujących prawdziwe zdarzenia. To natomiast umożliwia oswojenie się z możliwymi sytuacjami i pozwala lepiej się na nie przygotować.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas