Artykuł sponsorowany Jak poprawić bezpieczeństwo pracowników obsługujących maszyny, urządzenia i narzędzia?

Jak poprawić bezpieczeństwo pracowników obsługujących maszyny, urządzenia i narzędzia?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest bardzo ważne, z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Równie istotne jest prawidłowe działanie maszyn, urządzeń, narzędzi i linii produkcyjnych obsługiwanych przez ludzi. Nieprzestrzeganie zaleceń i niestosowanie się do zasad BHP może prowadzić do poważnych wypadków. W jaki sposób sprawdzić poprawne funkcjonowanie maszyn i poprawić bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie?

Techniczne bezpieczeństwo maszyn

Jednym ze sposobów zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i poprawienia wydajności produkcji w fabrykach, warsztatach i halach produkcyjnych jest przeprowadzenie audytu maszyn, narzędzi, linii produkcyjnych i urządzeń. Zajmują się tym specjalistyczne firmy, które posiadają szeroką ofertę związaną ze szkoleniami BHP i sprawdzaniem technicznego bezpieczeństwa maszyn. Usługi tego typu polegają na przeciwdziałaniu i zapobieganiu zagrożeniom w miejscu pracy oraz przygotowaniu postępowania w razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji i zagrożenia życia. Ważne jest także wypracowanie szybkiej ścieżki reakcji na wypadek w pracy, sprawną pomoc i neutralizowanie negatywnych skutków wynikających z zagrożeń. Audyty mają również na celu szybkość i skuteczność informowania pracowników o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.

Usługi bezpieczeństwa i higieny pracy

W miejscu pracy wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), którego zorganizowanie leży po stronie pracodawcy. Zasady BHP dotyczą ochrony w pracy i bezpiecznego wykonywania obowiązków w higienicznych warunkach. Specjaliści zajmujący się BHP prowadzą szkolenia pracownicze i dbają o przestrzeganie tych zasad na przykład na placach budowy. Sporządzają protokoły powypadkowe, wykonują instrukcje BHP, prowadzą stały nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, kontrolują nieprawidłowości związane z poszczególnymi etapami prac oraz zajmują się doradztwem prawnym z zakresu BHP.

Usługami za zakresu technicznego bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz audytem maszyn zajmuje się firma Protectech Fhup z Tarnowa. W kwestii audytu maszyn specjaliści sprawdzają, jakie strefy zagrożenia występują przy danym urządzeniu, czy poszczególne elementy maszyny działają sprawnie, na jakie zagrożenia jest narażona osoba pracująca na danym stanowisku oraz czy pracodawca zapewnił pracownikom odpowiednie standardy pracy i bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków. Podczas audytu określa się między innymi: występowanie osłon bezpieczeństwa, prawidłowość działania awaryjnego wyłącznika i odłączania maszyny od źródła zasilania, występowanie oświetlenia, oznakowania ostrzegawczego i dostępność dokumentacji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas