Artykuł sponsorowany Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?

Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?

Gaśnica to jeden podstawowych środków bezpieczeństwa we wszystkich obiektach, w których przebywają ludzie. Jest wymagana przepisami BHP w takich miejscach jak szkoła, urząd, biuro czy szpital. Natomiast jej umiejscowienie wewnątrz budynku to nie wszystko. Należy również stosować się do obowiązku dokonywania regularnych przeglądów. Co warto na ten temat wiedzieć?

Gaśnice a prawo

Przepisy prawne zobowiązują każdego pracodawcę lub zarządcę budynku do wyposażenia obiektu w sprawne urządzenia przeciwpożarowe. Jak wyjaśniają eksperci z firmy Protect 4, to na tych osobach ciąży również obowiązek ich regularnej konserwacji, zapewnienia dróg ewakuacyjnych oraz ustalenia scenariuszów postępowania na wypadek pożaru. Regularne przeglądy gaśnic to coś, o co warto zadbać. 

Jak często trzeba wykonywać przeglądy gaśnic?

Zasady i normy bezpieczeństwa odnoszące się do gaśnic są zawarte w określonych przepisach prawa. Konkretnie chodzi o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Maksymalne odstępy czasu pomiędzy kolejnymi konserwacjami wynoszą odpowiednio:

  • dla gaśnic wodnych, pionowych i z wodnym środkiem gaśniczym: konserwacja podstawowa raz na rok, konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie co 5 lat,

  • dla gaśnic śniegowych: konserwacja podstawowa raz na rok, konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie co 5 lat,

  • dla gaśnic proszkowych typu Z: konserwacja podstawowa raz na rok, konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie co 5 lat,

  • dla gaśnic proszkowych typu X: konserwacja podstawowa raz na rok, konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie co 15 lat.

Jak widać, te okresy są w wielu przypadkach jednakowe dla różnych rodzajów gaśnic.

Gdzie można zasięgnąć wiedzy na temat gaśnic?

Każda osoba pracująca w danym miejscu powinna znać zasady ewakuacji, działania gaśnic oraz systemów przeciwpożarowych. Doskonałym sposobem na uzupełnienie swojej wiedzy o używaniu i konserwowaniu gaśnic będzie uczestniczenie w szkoleniu przeciwpożarowym. Szkolenia przeciwpożarowe składają się z cyklu wykładów oraz działań praktycznych dotyczących określonego zagadnienia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas