Artykuł sponsorowany Dlaczego warto przeprowadzić audyt BHP w swojej firmie?

Dlaczego warto przeprowadzić audyt BHP w swojej firmie?

Audyt BHP to działania polegające na dokładnym sprawdzeniu, czy na terenie zakładu pracy przestrzega się przepisów BHP. Audytor, który jest najczęściej pracownikiem służby BHP z dużym doświadczeniem, kontroluje m.in. stan zabezpieczeń, dokumentację, przegląda układ poszczególnych stanowisk pracy. Skontrolowana zostaje także terminowość przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń BHP takich, jak szkolenia okresowe, wstępne i instruktaż stanowiskowy. Jakie są zalety przeprowadzenia audytu BHP w firmie?

Audyt BHP w firmie – zalety

Każdy pracodawca ma obowiązek  zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ niejednokrotnie przepisy są dość zawiłe i mogą być inaczej interpretowane. Wielu pracodawców nie wie, czy spełnia wszystkie wymagania BHP, a w razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, nie ma niestety taryfy ulgowej. Audyt BHP w firmie jest w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem.

Najważniejszą korzyścią przeprowadzenia audytu BHP jest realny wzrost bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających na terenie firmy. Podczas audytu pracownik służby BHP kontroluje stan zabezpieczeń, ale także zwraca uwagę na poprawność oznakowania dróg ewakuacyjnych. Specjalista sporządza szczegółowy raport z zaleceniami. Wskazuje w nim wykryte błędy oraz wyjaśnia, w jaki sposób je usunąć.

Z punktu widzenia pracodawcy bardzo ważne jest także to, że audyt pozwala uniknąć wysokich kar finansowych nałożonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wiele firm decyduje się na zamówienie audytu BHP zaraz po tym, jak otrzymują informację o planowanej kontroli. Stosując się do zaleceń audytora, uzupełniając brakującą dokumentację, a przede wszystkim usuwając problemy wpływające na bezpieczeństwo pracowników, można zapobiec kosztownym skutkom postępowań prowadzonych przez organa zewnętrzne kontrolujące warunki pracy.

Dlaczego audyt BHP w firmie to dobre rozwiązanie?

Skorzystanie z usług niezależnego audytora BHP daje możliwość uzyskania bezstronnej opinii odnośnie faktycznego stanu audytowanych procesów lub obiektów. Audyt ma za zadanie potwierdzenie zgodności przedsiębiorstwa i funkcjonujących systemów z przepisami prawnymi, czy też z wewnętrznymi procedurami. Audyt BHP umożliwia więc zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz możliwość jego dalszego rozwoju. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej, a nawet uzyskać przewagę nad konkurencją.

Jak mówi pracownik firmy PRAKTYKA BHP oferującej przeprowadzanie audytów BHPAudyt BHP można porównać do audytu księgowego, podczas którego kontroluje się poprawność prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeń. Cel jest bardzo prosty i ma na za zadanie wyeliminowanie błędów, które mogłyby sprowadzić na firmę poważne problemy w razie kontroli. Audyt BHP można przeprowadzić zarówno na terenie całego obiektu, jak i na poszczególnych stanowiskach. Jego zakres uzależniony jest od ustaleń między przedsiębiorcą a firmą świadczącą usługę audytową.

Decydując się na przeprowadzenie audytu BHP, należy skorzystać z oferty jedynie wykwalifikowanych firm oferujących takie usługi. Zespół specjalistów posiadających niezbędną wiedzę to gwarancja satysfakcji.  

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter