Artykuł sponsorowany Czy restrukturyzacja skutecznie chroni przed upadłością przedsiębiorstwa?

Czy restrukturyzacja skutecznie chroni przed upadłością przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja firmy to proces, z którego mogą skorzystać podmioty niewypłacalne oraz zagrożone niewypłacalnością. Procedura daje szansę na odbudowę stabilności finansowej firmy oraz pozwala na zawarcie ugody z wierzycielami, jednak nie zwalnia dłużnika ze spłaty zobowiązań. Czy postępowanie restrukturyzacyjne na pewno może uchronić firmę przed upadłością?

 

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego? 

Bardzo często restrukturyzacja przedsiębiorstwa stanowi jedyny sposób na przetrwanie firmy. Zakres i charakter tego procesu jest zróżnicowany. Najważniejsze jest to, aby zapewnić przedsiębiorcy czas na uregulowanie długów i zabezpieczy go przed egzekucją komorniczą. Działania obejmują identyfikację przyczyn problemów finansowych podmiotu oraz ich eliminację poprzez optymalizację sposobu wykorzystania aktywów i pasywów firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności rynkowej. Postępowanie restrukturyzacyjne jest też bezpieczne i korzystne dla wierzycieli, ponieważ odbywa się z poszanowaniem ich słusznych praw. Wykonanie zawartego układu zapewnia im odzyskanie większej części długu. Natomiast po ogłoszeniu upadłości dłużnik spłaca zaledwie parę procent należności. 

 

Od czego zależy skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego?

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzane są zmiany zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i gospodarczej firmy. Proces powinien być poprzedzony przez przygotowanie strategii naprawy przedsiębiorstwa. Musi ona zostać przedstawiona w planie restrukturyzacyjnym, który zawiera opis działalności podmiotu i jego aktualnej sytuacji. Co więcej, w dokumencie należy przedstawić działania naprawcze, które firma ma zamiar wdrożyć. Skuteczność postępowania w znacznej mierze zależy od odpowiednio przygotowanej i umiejętnie zaprezentowanej strategii zwalczania problemów finansowych. 

 

Do sporządzenia dobrego planu restrukturyzacyjnego potrzebna jest wiedza z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii i księgowości, zatem warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy zajmują się oddłużaniem i restrukturyzacją firm. Usługi z tego zakresu świadczy między innymi kancelaria Legal Liability z Łodzi. Prawidłowo sporządzona dokumentacja ma znaczący wpływ na wynik postępowania. Pomaga też w negocjacjach z wierzycielami – dzięki przekonującej i szczegółowo opracowanej strategii łatwiej skłonić ich do zawarcia układu. 

 

Korzyści z restrukturyzacji przedsiębiorstwa

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwo zyskuje szereg korzyści, które jednocześnie stanowią elementy ochrony podmiotu przed upadłością. Proces umożliwia:

  • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych; 
  • zyskanie czasu na wprowadzenie niezbędnych zmian takich jak optymalizacja zadłużenia lub zatrudnienia;
  • umorzenie części zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty lub odroczenie płatności;
  • odbudowanie zaufania u partnerów biznesowych i poprawę relacji z kontrahentami;
  • pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania w ramach tzw. pomocy publicznej.


Dzięki odpowiednio wdrożonym środkom naprawczym, firma powraca do sprawnego funkcjonowania, odzyskuje płynność finansową i wzmacnia swoją wcześniej osłabioną pozycję na rynku.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas