Artykuł sponsorowany Co kryje się pod pojęciem usług kadrowych?

Co kryje się pod pojęciem usług kadrowych?

Każda nawet najmniejsza firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do należytego prowadzenia dokumentacji oraz spraw kadrowych, a także związanych z wynagrodzeniami. Z zadaniem tym wiąże się jednak konieczność znajomości wielu przepisów, dlatego też coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na delegowanie go firmom zewnętrznym. Na czym więc polega outsourcing kadr i płac i czy warto korzystać z tego rozwiązania?

Za co odpowiedzialny jest w firmach dział kadr i płac?

Obsługa kadrowo-płacowa jest niezwykle szerokim pojęciem, a zakres obowiązków działu firmy zajmującego się związanymi z nią sprawami zależy przede wszystkim od liczby zatrudnianych przez nią pracowników, a także rodzaju umów zawieranych z nimi. Organizacja wewnętrznego działu kadr i płac w przedsiębiorstwie wymaga więc zatrudnienia specjalistów, którzy doskonale znają i umieją w praktyce stosować różnorodne przepisy, do których zaliczyć można między innymi Kodeks pracy. Dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług kadrowo-płacowych świadczonych przez zewnętrzne firmy.

Na czym polega outsourcing usług kadrowych?

Outsourcing usług kadrowych polega na przekazaniu dla specjalistów między innymi z zakresu prawa pracy oraz prawa podatkowego, takich jak Biuro kadrowo-rachunkowe Składki Podatki z Płocka realizacji wszelkich zadań związanych z zatrudnianiem pracowników, wyliczaniem dla nich wypłat, rozliczaniem urlopów czy prowadzeniem akt osobowych. W takim przypadku to firma zewnętrzna  przejmuje odpowiedzialność za poprawną obsługę kadrową w przedsiębiorstwie, przez co ono samo nie musi już organizować wewnętrznego działu, który będzie się zajmował tego typu sprawami. 

Jaki jest zakres usług kadrowo-płacowych?

Zakres świadczonych przez firmy zewnętrzne usług kadrowych uzależniony jest przede wszystkim od profilu działalności przedsiębiorstwa, które je zleca, a także liczby zatrudnianych przez nie pracowników. Do standardowych z nich zaliczyć można jednak między innymi:

 • sporządzanie list płac,

 • naliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich zasiłków, a także innych składników wynagrodzenia, 

 • porady związane z interpretacją wszelkich przepisów dotyczących spraw kadrowo-płacowych, 

 • sporządzanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej, 

 • kontrolowanie terminów badań lekarskich lub uprawnień pracowników, 

 • sporządzanie umów o pracę oraz kontrolowanie terminów ich obowiązywania, 

 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę oraz świadectw pracy, 

 • wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, 

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

 • przygotowanie rozliczeń oraz różnorodnych sprawozdań dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy Głównego Urzędu Statystycznego. 

Jakie są najważniejsze zalety korzystania z usług kadrowych świadczonych przez zewnętrzną firmę?

Korzystanie z usług kadrowych świadczonych przez firmy zewnętrzne jest rozwiązaniem, które przynosi dla przedsiębiorców wiele wymiernych korzyści, zarówno pod względem ekonomicznym, pomimo konieczności ponoszenia kosztów związanych z nimi, jak i mających wpływ na organizację pracy w jednostce. Wśród najważniejszych z nich w związku z tym wymienić można natomiast:

 • dostęp do wiedzy niezależnych specjalistów z zakresu prawa pracy, a także prawa podatkowego, 

 • niższe koszty prowadzenia firmy, wynikające z braku konieczności zatrudniania specjalistów, szkolenia ich oraz wyposażania dla nich miejsca pracy, a co za tym idzie ponoszenia na to wydatków,

 • zmniejszenie odpowiedzialności przedsiębiorcy przed ZUS, US czy też PIP w obszarze obejmującym zlecone usługi kadrowe, 

 • zapewnienie gwarancji poprawnie prowadzonej dokumentacji pracowniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co z kolei wpływa na większe poczucie komfortu prowadzenia działalności, 

 • możliwość skupienia się na kluczowych obszarach działalności gospodarczej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter