Artykuł sponsorowany Biuro usług finansowych – nowoczesna forma wsparcia zarządzania firmą

Biuro usług finansowych – nowoczesna forma wsparcia zarządzania firmą

Podstawę zarządzania przedsiębiorstwem stanowią księgowość oraz sprawy kadrowe. Obie sfery regulują liczne przepisy i kodeksy, w których przeciętny człowiek może się z łatwością gubić. Nawet mali przedsiębiorcy korzystają z usług biur usług finansowych, które w sprawny i rzetelny sposób będą prowadzić wszelką dokumentację i rozliczenia. To rozwiązanie atrakcyjne, ponieważ pozwala przedsiębiorcy skupić się na właściwej działalności.

Różne formy księgowości

Biuro usług finansowych jest odpowiedzią na oczekiwania klientów – przedsiębiorstw, jednoosobowych firm, osób fizycznych. Finansowe i kadrowe aspekty zarządzania podmiotem gospodarczym są ze sobą na tyle silnie powiązane, że rozdzielanie tych sfer powoduje jedynie komplikacje. W świecie interesów natomiast liczy się optymalizacja wysiłków i kosztów. Dlatego tak atrakcyjna jest oferta biura usług finansowych FINANS, która zajmuje się prowadzeniem księgowości i dokumentacji pracowniczej.

W polskim prawie finansowym wyróżnia się kilka form opodatkowania. Są to: podatkowa księga przychodów i rozchodów, inaczej pełna księgowość, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. W przypadku dwóch pierwszych biuro usług finansowych podejmuje się bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych w pełnej księgowości, a w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – przychodów, sporządzania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, a także prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Zajmuje się ono również sprawdzaniem dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, przygotowywaniem miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych. W jego kompetencjach leży ponadto pośredniczenie w rozliczeniach ZUS, czyli przygotowanie zgłoszeń i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych. GUS wymaga od przedsiębiorstw sprawozdań statystycznych, czym również może zająć się biuro usług finansowych.

Usługi rachunkowe w zakresie kadry podatkowej obejmuje prowadzenie imiennych kart przychodów podatników oraz sporządzanie deklaracji podatkowej PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej.

Sprawy pracownicze

Z zatrudnianiem pracowników wiąże się wiele kwestii. Przede wszystkim sprawy prawne – pracownik zatrudniony zostaje na podstawie umowy zgodnej z prawem. Następnie finansowe – pracownik musi otrzymać wynagrodzenie oraz zostać ubezpieczony. Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej firmie, która zajmuje się księgowością, jest optymalnym rozwiązaniem. Dzięki temu mamy pewność, że dokumentacja prowadzona jest rzetelnie.

W zakresie zarządzania kadrami i płacami mieści się między innymi sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, prowadzenie akt personalnych pracowników, wystawianie świadectw pracy, sporządzanie miesięcznych list płac oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń.

Opracowanie:

Finans Biuro Usług Finansowych Iwona Biniek

Panki , Częstochowska 37

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas