Materiał Partnera Warunki przewozu mięsa w kraju i za granicą

Warunki przewozu mięsa w kraju i za granicą

Sposób przechowywania i transportu żywności decyduje o jej przydatności do spożycia. Artykuły spożywcze wymagają zapewnienia im odpowiednich warunków, które zapobiegną jej zepsuciu. Szczególnej uwagi i przestrzegania norm wymaga przewóz mięsa, które często transportowane jest na duże odległości. Konieczne jest użycie w nim pojazdów wyposażonych w chłodnie.

Problemy transportu mięsa

Każdy producent mięsa staje przed wyzwaniem, jakim jest przewóz gotowych wyrobów. Mięso oraz wędliny muszą być transportowane szybko i sprawnie, ponieważ, podobnie jak większość artykułów spożywczych, mają one krótkie terminy przydatności do spożycia. Doskonale wie o tym Bartpol Trading, producent mięsa zajmujący się również krajowym i zagranicznym przewozem mięsa.

Bezpieczny transport żywności oznacza zapewnienie jej odpowiednich warunków. W przypadku wyrobów mięsnych jest to przede wszystkim sprzęt i wyposażenie, które pozwolą utrzymać produkty w odpowiedniej temperaturze. Ładunek musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem, a ponadto też przed zanieczyszczeniem i różnego rodzaju szkodnikami.

Warunki transportu mięsa określane są licznymi przepisami polskiego i międzynarodowego prawa. Wymogi, jakie muszą być spełnione, określone są między innymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących ogólnych zasad prawa żywnościowego oraz higieny środków spożywczych. Pośrednik w transporcie mięsa musi także uzyskać zaświadczenia z Inspekcji Weterynaryjnej lub Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Warunki transportu mięsa

Najczęściej stosowany jest tu transport drogowy – zarówno w przypadku krajowego przewozu mięsa, jak i międzynarodowego. Jego główne zalety to wysoka mobilność oraz funkcjonalność. Wyposażenie pojazdów w chłodnie pozwala przewozić mięso i wędliny na dalekie odległości bez ryzyka ich zepsucia.

Optymalne temperatury, w jakich należy przewozić mięso oraz wyroby mięsne opisane są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, składowaniu i transporcie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej. Zgodnie z jego ustaleniami mięso świeże chłodzone z wyjątkiem mięsa drobnego, mielonego i podrobów musi być transportowane w temperaturze od -1 do +7 stopni Celsjusza. W przypadku podrobów, mięsa drobnego i mielonego chłodzonego jest to zakres od -1 do +3 stopni Celsjusza. Mięso oraz podroby mrożone nie mogą być przewożone w temperaturze wyższej niż -12 stopni Celsjusza, natomiast mięsa i podrobów głęboko mrożonych – niższej niż -18 stopni Celsjusza.

Podziel się