Artykuł sponsorowany Dlaczego jakość jabłek jest tak istotna? Sprawdź, co na ten temat podpowiadają specjaliści z Prima Group!

Dlaczego jakość jabłek jest tak istotna? Sprawdź, co na ten temat podpowiadają specjaliści z Prima Group!

Wymagania związane z jakością produktów spożywczych rosną z roku na rok, co wynika przede wszystkim z tego, że świadomość klientów dotycząca konieczności wprowadzenia do diety jak najzdrowszych wyrobów nieustannie się zwiększa. Ten stan rzeczy dotyczy również jabłek. W światowej produkcji tych owoców można zauważyć dwie podstawowe tendencje. Mowa tutaj m.in. o wzroście plonów oraz o nieopłacalności produkcji owoców niskiej jakości. Z jakimi jeszcze informacjami na ten temat warto się zapoznać?

Jakość jabłek – jak na tle konkurencji wypadają polscy producenci?

Dostępne dane statystyczne jasno pokazują, że od 2010 roku jakość produkowanych w Polsce jabłek uległa znaczącej poprawie. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie, a całą sytuację można rozpatrywać poprzez kilka różnych kontekstów. Po pierwsze – jak słusznie zaznaczają specjaliści z firmy Prima Group – jakość ma istotny wpływ nie tylko na wielkość eksportu, ale także na ceny owoców. Od 2011 Polska jest bardzo konkurencyjna na europejskim rynku jabłek. Wynika to przede wszystkim z wydajnej produkcji owoców wysokiej jakości, acz nie tylko.

Wyraźnie wzrosły też możliwości dostarczania jabłek przez długi sezon, na co wpływ ma dynamiczny rozwój technologii przechowywania oraz możliwości szybkiego przygotowania jednolitych partii z dostawą na dalekie dystanse. Co równie istotne – polscy producenci wciąż mogą zaproponować nieco niższe ceny od swoich konkurentów z Europy Zachodniej, czego najlepszy przykład stanowi kompleksowa oferta firm takich jak Prima Group.

Przed jakimi wyzwaniami stają polscy producenci jabłek?

Z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia pytanie to jest niezwykle istotne. Warto zatem podkreślić, że jednym z najważniejszych zadań polskich plantatorów jest zwracanie szczególnej dbałości o jakość owoców. Przemawiają za tym trzy priorytetowe kwestie. Mowa tutaj m.in. o wyższej opłacalności produkcji jabłek, zwiększającym się spożyciu owoców, a także o coraz wyższym eksporcie.

Pracownicy firmy Prima Group słusznie zaznaczają również, że w światowym wytwórstwie podnosi się opłacalność produkcji przez wzrost plonów, uprawę atrakcyjnych odmian, a także przez wzrost udziału owoców wysokiej jakości. Na konieczność poprawy tego parametru wpływa wzrost wymagań konsumenckich oraz rezygnacja dużej grupy klientów z zakupu jabłek niskiej jakości. Swoje podejście stopniowo zmienia również przemysł przetwórczy. Choć przedsiębiorstwa z tego sektora gospodarki wciąż kładą ogromny nacisk na niską cenę, to w dłuższej perspektywie nie mogą one zignorować oczekiwań swoich ostatecznych odbiorców. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter