Materiał Partnera Vita-Med, profesjonalna opieka medyczna w domu pacjenta

Vita-Med, profesjonalna opieka medyczna w domu pacjenta

Świadczenie usług związanych z domową opieką medyczną nie jest łatwe, dlatego warto znaleźć pielęgniarkę, która wzbudzi zaufanie i odpowiednio zaopiekuje się pacjentem. Powierzając swoich krewnych fachowemu nadzorowi pielęgniarki, trzeba mieć pewność, że będzie ona wykonywać swoją pracę w pełni skrupulatnie i w trosce o zdrowie pacjenta. Dlaczego warto skorzystać z usług Vita-Med?

Profesjonalne podejście do pacjenta

Główną zaletą personelu Vita-Med jest odpowiednie wykształcenie oraz dodatkowe szkolenia osób świadczących opiekę medyczną. Firma posiada pielęgniarzy specjalizujących się w opiece nad osobami starszymi, ciężarnymi kobietami, a także młodymi mamami, przebywającymi w domu tuż po porodzie. Każdy pacjent jest traktowany jednostkowo, a program opieki jest indywidualnie dostosowywany do aktualnych potrzeb oraz schorzeń.

Opieka nad osobą starszą

Domowa opieka pielęgniarska nad osobą starszą jest niezbędna, kiedy chory nie kwalifikuje się do hospitalizacji, lecz jednocześnie wymaga pomocy przy opatrywaniu ran, cewnikowaniu czy karmieniu przez przetokę lub zgłębnik. Pielęgniarze i pielęgniarki Vita-Med, zajmujące się osobami starszymi opierają swoją relację na wzajemnym zaufaniu. Są dla pacjenta nie tylko asystą medyczną, ale także lojalnym towarzyszem, stanowiącym nieocenione wsparcie psychiczne.

Medycyna szkolna

Vita-Med specjalizuje się także w medycynie szkolnej, a nasi pielęgniarze i pielęgniarki są na bieżąco szkoleni w zakresie usług związanych z udzielaniem pomocy uczniom szkół podstawowych i średnich. Na zlecenie dyrekcji szkół oraz za zgodą rodziców, wykwalifikowany pracownik Vita-Med może nie tylko świadczyć usługi związane z udzielaniem pierwszej pomocy uczniom, ale również przeprowadzać okresowe czynności profilaktyczne, takie jak na przykład bilans, kontrola czystości oraz edukacja zdrowotna.

Gdzie nas szukać?

Firma Vita-Med ma swoją siedzibę w Sopocie, działając na jego terenie oraz w najbliższym obrębie. W przypadku okolicznych miejscowości warto skonsultować się telefonicznie z biurem i ustalić, czy dojazd do danego miejsca będzie możliwy.

Opracowanie:

Vita-Med s.c. Elżbieta Barcikowska, Iwona Podleśko, Elżbieta Syrokwarz

Sopot , Kazimierza Wielkiego 14

  • tel. 58 555 22 14

Podziel się