Materiał Partnera Jakie znaczenie ma znajomość pierwszej pomocy w codziennym życiu?

Jakie znaczenie ma znajomość pierwszej pomocy w codziennym życiu?

Każdego dnia jesteśmy narażeni na niezliczoną ilość niebezpieczeństw, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Wypadki komunikacyjne czy te, które mają miejsce przy pracy obejmują szeroki zakres zdarzeń i zagrożeń, a i tak nie obejmują wszystkich. Istnieją bowiem liczne choroby i urazy, które mogą w każdej chwili zaatakować. W wielu takich sytuacjach ratunkiem może być pierwsza pomoc.

Pierwsza pomoc i jej miejsce w łańcuchu ratunkowym

W ratownictwie medycznym wyróżnia się trzy rodzaje pomocy; pierwszą pomoc, czyli czynności ratunkowe wykonywane przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia, kwalifikowaną pierwszą pomoc, którą prowadzi ratownik medyczny oraz medyczne czynności ratunkowe – wykonywane przez lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarkę w ramach działań pogotowia ratunkowego czy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Wszystkie one wchodzą w zakres łańcucha ratunkowego, którego kolejne ogniwa obejmują:

  • prewencję, czyli nauczanie zasad pierwszej pomocy teoretycznie i praktycznie;
  • wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy;
  • pierwszą pomoc przedmedyczną – w tym wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia;
  • pomoc ambulatoryjną – w tym wczesną defibrylację;
  • pomoc specjalistyczną i opiekę poresustacyjną.

Akcja ratunkowa powinna przebiegać tak, aby umożliwić łagodne przejścia  do kolejnego etapu. Im szybciej nastąpi reakcja świadków zdarzenia, tym większe szanse  na pełen powrót do zdrowia ma osoba poszkodowana. Pierwsza pomoc to zespół czynności, których nauczyć może się każdy i warto zdobyć tę wiedzę, nigdy bowiem nie wiemy, kiedy może się ona przydać.

Podstawowy zakres i zasady udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przedmedyczna stanowi zespół działań, które muszą być wykonywane w odpowiedniej kolejności. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, co ma chronić zarówno poszkodowanego, jak i ratownika oraz inne osoby postronne. W przypadku wypadków komunikacyjnych zabezpieczenie polega na zatrzymaniu ruchu na danym odcinku i ustawieniu trójkąta ostrzegawczego. Kolejny krok to sprawdzenie stanu poszkodowanego i jego funkcji życiowych, w tym oddechu, świadomości, odniesionych urazów. Następnie powinniśmy wezwać pogotowie lub inne służby ratunkowe.

Po zapewnieniu sobie pomocy i bezpieczeństwa swojego oraz poszkodowanego powinniśmy przejść do udzielania pierwszej pomocy. W zależności od sytuacji może to być resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zatamowanie krwotoków czy działanie przeciwwstrząsowe. Istotne jest tu jednak właściwe przeprowadzenie tych czynności, by rzeczywiście pomóc, a nie zaszkodzić poszkodowanemu. Wiedzę z zakresu pierwszej pomocy możemy zdobyć na szkoleniu, którego organizacją zajmują się firmy takie jak MEDICALASSISTANCE. Tego rodzaju kursy pierwszej pomocy powinny stanowić element szkolenia z zakresu BHP w miejscach pracy – nie tylko zakładach przemysłowych, gdzie obecność maszyn zwiększa zagrożenie wynikające z wypadków, ale również rozmaitych biurach. Znajomość pierwszej pomocy to mały, ale ważny krok w procesie ratowania ofiar wypadków, który może uratować komuś życie, dlatego zadbajmy o to, aby móc go wykonać w razie potrzeby.

Opracowanie:

Gregormed Grzegorz Prokurat

Warszawa , Marii Kazimiery 26 lok. 103

Podziel się