Materiał Partnera Jaki jest zakres usług pielęgniarskich w placówce Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siechnicach?

Jaki jest zakres usług pielęgniarskich w placówce Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siechnicach?

W ramach podstawowej opieki medycznej pacjenci mają prawo nie tylko do korzystania ze świadczeń lekarskich, ale również pomocy pielęgniarskiej. Te obejmują między innymi opiekę nad pacjentem w domu, jak również wykonywanie niektórych badań i zabiegów na miejscu w placówce Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siechnicach. W jakich sytuacjach można skorzystać z poszczególnych usług?

Pomoc pielęgniarki środowiskowej

W dużej mierze są to osoby, które realizują zalecenia lekarza prowadzącego i pomagają powrócić do stanu zdrowia. Każdy pacjent, który opłaca składkę ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo wyboru dwa razy do roku swojej pielęgniarki środowiskowej z danej placówki medycznej. W siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siechnicach odbywa się to poprzez złożenie deklaracji w rejestracji. Z tego rodzaju świadczeń mogą skorzystać osoby, które ze względu na przebieg choroby nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, na przykład wstawać, siadać, spożywać posiłków. W ramach takiej pomocy pielęgniarka środowiskowa zajmuje się również zmianą opatrunków, kroplówek, a także wykonywaniem iniekcji, czyli wszystkimi zabiegami, na które pacjent nie może zgłosić się bezpośrednio do przychodni. Ponadto do obowiązków należy także monitorowanie stanu zdrowia chorego, jak również konsultacja z lekarzem w razie zaobserwowanych powikłań bądź znacznego pogorszenia się samopoczucia.

Długoterminowe usługi pielęgniarskie

Niektórzy pacjenci ze względu na przewlekłe, obłożne schorzenia lub niepełnosprawność wymagają regularnej opieki o charakterze pielęgnacyjno–leczniczym, jeśli nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu. W takiej sytuacji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej OZ Siechnice gwarantuje dostęp do pomocy pielęgniarki OPD, która może pomagać jednoczasowo maksymalnie 6 pacjentom. Kwalifikacja do tego typu świadczeń odbywa się na podstawie skali Barthela, która pomaga ocenić przede wszystkim samodzielność pacjenta przy wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak między innymi: utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety czy przemieszczanie się. Tego rodzaju usługi pielęgniarskie stanowią nieodzowną pomoc w opiece dla osób najbliższych chorego.

Czynności w gabinecie zabiegowym

Pielęgniarki z OZ Siechnice poza domowymi wizytami u pacjentów realizują także szereg świadczeń na miejscu w placówce. Do nich zalicza się wymienione już iniekcje, wlewy kroplowe, zmiany opatrunków, a ponadto zdejmowanie szwów, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych oraz wymazów z nosa i gardła. Dodatkowo w gabinecie istnieje możliwość wykonania badania EKG zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. Pacjenci mogą także liczyć na doradztwo w zakresie żywienia w przypadku cukrzycy, a także sposobu dawkowania insuliny przy takim schorzeniu oraz obsługi udostępnianego bezpłatnie przez przychodnię glukometru.

Opracowanie:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Siechnicach

Siechnice , Kolejowa 15

Podziel się