Materiał Partnera Jak wyglądają badania psychologiczne na broń?

Jak wyglądają badania psychologiczne na broń?

Badania w celu używania broni lub badania na broń są przewidziane dla kandydatów lub posiadaczy licencji na broń palną. Przeprowadzone przez doświadczonych lekarzy wykluczą osoby z zaburzeniami psychologicznymi. Przeczytaj, jak wyglądają takie badania, gdzie można je odbyć, co i kogo obejmują, kto musi się im poddawać i z jaką częstotliwością należy je przeprowadzać?

Psychologiczne badania na broń

Badania psychologiczne na broń można podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich są badania do posługiwania się bronią: sportową, kolekcjonerską, myśliwską i bojową. Pozostałe to:
 • do pozyskiwania i przechowywania materiałów wybuchowych,
 • handel bronią i materiałami niebezpiecznymi,
 • praca jako detektyw, czyli świadczenie usług detektywistycznych,
 • praca dla inspektorów ruchu drogowego,
 • oferty pracy dla strażników miejskich.
Badanie kończy się ustaleniem, czy istnieją psychologiczne przesłanki do zakazu używaniu broni. Okres ważności badań psychologicznych zostały określone w odpowiednich przepisach. Jeśli chodzi o broń bojową lub gazową, to testy psychologiczne należy powtarzać co 5 lat. W przypadku broni myśliwskiej badania są powtarzane za pierwszym i kolejnych zastosowaniach broni.

Kto powinien poddawać się badaniom na broń?

Pewne grupy zawodowe i osoby, które korzystają z broni do innych celów, powinny poddawać się badaniom regularnie. Są to:
 • osoby posługujące się bronią,
 • osoby, które starają się o zdobycie pozwolenia na broń,
 • osoby zatrudnione przy handlu i produkcji broni i materiałów wybuchowych,
 • osoby, które kupują lub przechowują materiały wybuchowe,
 • detektywi,
 • inspektorzy transportu drogowego,
 • strażnicy gminni i miejscy,
 • strażnicy straży marszałkowskiej,
 • komornicy, syndycy, kuratorzy i sędziowie,
 • pracownicy ochrony.
Podczas badań stwierdzane są: poziom umysłowy oraz dojrzałości społecznej i emocjonalnej, osobowość ujawniająca się podczas trudnych sytuacji.

Na czym polega badania psychologiczne?

Badania psychologiczne na broń można wykonać w placówkach specjalizujących się w tego typu usługach. Jedną z nich jest Gabinet Psychologiczny Aleksandry Miller-Janickiej w Turku w województwie wielkopolskim. Badania psychologiczne trwają od godziny do półtorej. W ich trakcie odbywa się rozmowa psychologa z klientem oraz testy psychologiczne. Wyniki przekazywane są od razu po zakończeniu badań. Testy dotyczą między innymi sprawności intelektualnej, temperamentu i cech osobowości. Pozwolenia na broń nie wydaje się między innymi osobom niepełnoletnim, mieszkającym poza granicami Polski, uzależnionym od alkoholu, skazanym prawomocnie i stanowiącym zagrożenie dla siebie lub otoczenia.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas