Materiał Partnera Jak wygląda badanie wzroku przy ubieganiu się o prawo jazdy?

Jak wygląda badanie wzroku przy ubieganiu się o prawo jazdy?

Niezależnie od tego, czy chodzi o zawodowych kierowców, czy prowadzących auta na własny użytek, każdy z nich musi poddać się szeregowi badań przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy. Jednym z nich jest diagnostyka narządu wzroku. Niektóre z wad bowiem mogą wykluczać możliwość uzyskania takich uprawnień. Dowiedz się, na czym polega takie badanie i jakie mogą być w związku z tym ograniczenia dla przyszłego kierowcy.

Zakres badań okulistycznych

Wizyta w gabinecie rozpoczyna się od przeprowadzenia ankiety i wywiadu medycznego z kandydatem. Taka rozmowa pozwala lekarzowi uzyskać między innymi informacje o ewentualnie przebytych chorobach czy urazach w przeszłości, ale również tych, które są w trakcie leczenia. Samo badanie wzroku ma zaś na celu ocenę jego ostrości z oraz bez korekcji okularowej, widzenia po zmroku i obuocznego, umiejętności rozpoznawania barw, wrażliwości na olśnienie oraz pola widzenia. Zakres może różnić się w zależności od kategorii prawa jazdy, o którą osoba się ubiega. Do przeprowadzenia takiej diagnostyki wykorzystuje się różne przyrządy optyczne, na przykład popularne tablice Snella, jak również tablice pseudoizochromatyczne Ishihary czy też perymetr. Badanie wzroku u przyszłych kierowców wykonuje się między innymi w przychodni specjalistycznej MEDAN w Jarocinie.

Wada wzroku a uprawnienia kierowcy

Powyżej wskazane sposoby oceny zdolności wzrokowych u kandydata pozwalają okuliście wystawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Informacje te są następnie umieszczane w formie kodu na dokumencie prawa jazdy. I tak 01.01. oznacza konieczność prowadzenia pojazdu w okularach, natomiast 01.02. soczewkę bądź soczewki kontaktowe. Mając tak sprecyzowane sposoby korekcji w prawie jazdy, nie można ich stosować zamiennie podczas jazdy autem w roli kierowcy. Wyjątkiem jest oznaczenie 01.06., pozostawiające osobie dowolność pod tym względem. Jeśli w badaniach dla kierowców zostanie wykryta wada wzroku, to prawo jazdy zostaje wydane terminowo na 10 lat. Po tym czasie należy odnowić diagnostykę okulistyczną. Ponadto z prawa wezwania na nią może skorzystać starosta w sytuacji spowodowania wypadku na drodze, jeśli zachodzi podejrzenie, że powodem było pogorszenie zdrowia.

Warto również zaznaczyć, że w niektórych przypadkach kandydaci muszą spełnić określone wymagania, aby móc ubiegać się o otrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami w poszczególnych kategoriach. Chociażby w przypadku kat. C oraz D i kandydata dotkniętego daltonizmem, musi on przejść pomyślnie test rozpoznawania barw na lampie Wilczka. Z kolei, jeśli chodzi o osoby widzące na jedno oko, bardzo istotna jest ostrość wzroku w sprawnym narządzie. Wymagane minimum to 0,8 bez soczewek bądź okularów korekcyjnych.

Opracowanie:

Podziel się