Artykuł sponsorowany Jak przebiega wizyta u lekarza medycyny pracy?

Jak przebiega wizyta u lekarza medycyny pracy?

Przed rozpoczęciem nowej pracy lub nauki w nowej placówce, a także po powrocie do pracy po długotrwałej nieobecności spowodowanej problemami zdrowotnymi, pracodawca (lub inna instytucja) kieruje nas na badania w przychodni medycyny pracy. Mają one za celu orzeczenie, czy jesteśmy zdolni do wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem. Zobacz, na czym polegają te badania i jak się do nich przygotować.

Jakie badania wykonuje się u lekarza medycyny pracy?

Do lekarza medycyny pracy zazwyczaj kieruje pracodawca lub uczelnia. Wykonuje się je także, jeśli planuje się zdobyć różne uprawnienia – np. prawo jazdy. Badania w przychodni medycyny pracy wykonują lekarze specjaliści, pielęgniarki oraz psycholodzy, mający do tego  odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje. Można je więc wykonać jedynie we wskazanych ośrodkach medycznych, takich jak Medykan w Jastrzębiu-Zdroju.

Zakres badań, które zostaną wykonane podczas wizyty w ośrodku, określają przepisy – są one zależne od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych, z którymi Pacjent będzie miał styczność. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych badań Pacjent otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o zdolności (lub niezdolności) do pracy na konkretnym stanowisku.


Jak przygotować się do badań?

Wizyta u lekarza medycyny pracy nie wymaga od Pacjenta szczególnego przygotowania. Warto jednak być wypoczętym oraz zabrać ze sobą okulary, jeśli je nosimy. Jest to szczególnie istotne przy badaniu psychotechnicznym. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych Pacjent musi być także na czczo, aby wyniki nie zostały zaburzone – o tej konieczności zostajemy poinformowani podczas rejestracji.

Na wizytę musimy zabrać ze sobą kilka dokumentów. Najważniejszymi z nich są: dowód tożsamości oraz skierowanie na badania, zawierające informacje o stanowisku pracy oraz czynnikach szkodliwych i uciążliwych. Jeśli są to badania kontrolne np. po długotrwałym zwolnieniu lekarskim, konieczne jest także przyniesienie zaświadczenia o zakończonym leczeniu. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, powinny także zabrać ze sobą dokumentację medyczną lub dzienniczek z wynikami pomiarów.

Jak przebiegają badania lekarskie?

Często wszystkie niezbędne badania można wykonać w ciągu jednego dnia. Pacjent odwiedza wszystkich specjalistów – w zależności od zleconych badań, a następnie udaje się z ich wynikami do lekarza orzecznika. Lekarz medycyny pracy przeprowadza z Pacjentem wywiad zdrowotny i ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta pod kątem zajmowanego stanowiska. Do jego zadań należy także ocena tego, jak warunki pracy mogą wpłynąć na zdrowie Pacjenta.

Jak długo czeka się na orzeczenie lekarskie?

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań, kiedy posiadamy już komplet zaświadczeń od lekarzy wszystkich zaleconych specjalności, w zależności od ich wyników, możemy otrzymać orzeczenie lekarskie potwierdzające naszą zdolność lub niezdolność do pracy na danym stanowisku. Zazwyczaj na wydanie takiego orzeczenia nie trzeba czekać – otrzymujemy je jeszcze tego samo dnia. Czasem, w przypadku dużej ilości badań, zwłaszcza laboratoryjnych, orzeczenie lekarskie otrzymuje się w późniejszym terminie – np. w dniu kolejnym.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas