Materiał Partnera Interwencja kryzysowa – kiedy zwrócić się o pomoc psychologiczną?

Interwencja kryzysowa – kiedy zwrócić się o pomoc psychologiczną?

Jeżeli kiedykolwiek doświadczysz nagłego kryzysu emocjonalnego wywołanego traumatycznym wydarzeniem, możesz liczyć na fachową pomoc. Interwencja kryzysowa to sposób na szybkie złagodzenie objawów przeżyć traumatycznych, wywołanych przez nienaturalne warunki. Z pomocą specjalisty będziesz miał możliwość powrotu  do równowagi i uniknięcia negatywnych konsekwencji traumy.

Interwencja kryzysowa – kiedy jest potrzebna?

Interwencja kryzysowa to forma pomocy adresowana do osób w dowolnym wieku. Bez względu na to, czy doświadczyłeś przemocy fizycznej, straciłeś bliską osobę, zapadłeś na ciężką chorobę, czy też zmagasz się z myślami samobójczymi, otrzymasz pomoc.

Głównym celem interwencji jest złagodzenie objawów emocjonalnych i powrót do stanu równowagi. W Pracowni Psychologicznej Ewy Gontlach, osoba zgłaszająca  się może uzyskać potrzebną pomoc i wsparcie, by móc w przyszłości samodzielnie radzić sobie z problemami. Fachowo przeprowadzona interwencja to sposób na uniknięcie przewlekłej niewydolności psychospołecznej i rozwoju zaburzeń psychicznych.

Jak wygląda interwencja kryzysowa?

Osoba przeprowadzająca interwencję musi wzbudzać zaufanie pacjenta, cechować się odpowiedzialnością i stabilnością emocjonalną. Podstawowym zadaniem psychologa jest towarzyszenie osobie w trudnej sytuacji, aż do ustabilizowania jej stanu emocjonalnego.

Etapy interwencji kryzysowej

Pierwszym etapem interwencji jest określenie problemu, który zapoczątkował kryzys. Precyzyjne zdefiniowanie okoliczności zdarzenia i zagwarantowanie osobie bezpieczeństwa to podstawa dalszych działań. Efektem współpracy jest powrót do stabilnego psychicznie i emocjonalnie wykonywania codziennych czynności.

Podziel się