Materiał Partnera Fizjoterapia geriatryczna - wszystko to, co powinieneś wiedzieć

Fizjoterapia geriatryczna - wszystko to, co powinieneś wiedzieć

Fizjoterapia geriatryczna to dość złożony proces, który jest kierowany do osób w starszym wieku z ograniczoną sprawnością lub takich, którzy są obciążeni czynnikami ryzyka wystąpienia chorób, urazów lub innych niekorzystnych zdarzeń, które są charakterystyczne dla osób starszych. Dla kogo jest zalecana? Jaka jest rola fizjoterapeuty? Sprawdziliśmy.

Fizjoterapia geriatryczna - dla kogo jest zalecana?

Fizjoterapia geriatryczna jest zalecana dla osób, które borykają się ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kończyn i kręgosłupa, z zespołami bólowymi kręgosłupa, z osteoporozą, z chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążeniowo-oddechowa, stan po zawale serca, z chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), niewydolność oddechowa, są po udarze mózgu, po zabiegach operacyjnych, po złamaniach, z wszczepionymi endoprotezami stawu kolanowego i biodrowego, po długotrwałym unieruchomieniu, czy z ograniczoną możliwością poruszania się.

Główne obszary działania fizjoterapii i aktywizacji osób starszych

Jednym z obszarów działania fizjoterapii i aktywizacji osób starszych jest zdrowy styl życia. To sposób na czerpanie radości z życia, dobre samopoczucie, zachowanie zdrowia psychicznego, fizycznego, a także społecznego. - mówi ekspertka z NORTH STAR - Mobilne Usługi Fizjoterapeutyczne.

Następnym obszarem jest zapobieganie chorobom lub łagodzenie jej skutków (choroby np. układu krążenia), a także łagodzenie dolegliwości bólowych (umożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym)

Radzenie sobie z lękami, stresem (terapia, która została dobrze dobrana, w dużym stopniu wpływa na lepsze samopoczucie, a także zwiększa zaufanie w samego siebie), a także prewencja upadków (terapia oraz edukacja prozdrowotna powinna obejmować szereg zagadnień i nie ograniczać się tylko to aktywności ruchowej, ale obejmować, np. odżywianie i zagrożenia w miejscu zamieszkania) - to kolejne obszary działania fizjoterapii.

Jaka jest rola fizjoterapeuty?

Na rolę fizjoterapeuty składa się kilka czynników. Wśród nich możemy wyróżnić takie tak ocena możliwości funkcjonalnych pacjenta, opracowanie indywidualnego planu terapii, czy dostarczenie wiedzy oraz skutecznych rozwiązań.

Podsumowując, jak widzimy, fizjoterapia geriatryczna jest zalecana dla wielu osób z różnego rodzaju chorobami, czy dolegliwościami. Bardzo istotne jest, aby dokonać dobrego wyboru fizjoterapeuty. Z całą pewnością nasz wybór nie powinien być przypadkowy i nieprzemyślany. Aby znaleźć fizjoterapeutę cieszącego się renomą, warto sprawdzić recenzje na jego temat, które z pewnością bez problemu znajdziemy na różnego rodzaju forach, czy portalach społecznościowych.

Opracowanie:

North Star- Mobilne usługi fizjoterapeutyczne

Gdańsk , Derdowskiego

  • tel. 664 357 492

Podziel się