Artykuł sponsorowany Czy metodę EEG Biofeedback można stosować u dzieci i w jakich sytuacjach warto z niej skorzystać?

Czy metodę EEG Biofeedback można stosować u dzieci i w jakich sytuacjach warto z niej skorzystać?

Dzieci i młodzież szkolna często ma różne problemy w szkole z nauką, które są wynikiem problemów z koncentracją czy szybkim przyswajaniem dużej ilości nowej wiedzy. Ponadto, często zdarza się, że dzieci mają zaburzenia z ADHD lub panowaniem nad swoim zachowaniem lub emocjami. W takich i wielu innych sytuacjach skuteczną metodą może okazać się EEG Biofeedback, która uczy kontrolowania określonych obszarów pracy mózgu.

Właściwości terapeutyczne metody EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback należy do terapii medycyny klasycznej i pomaga w usprawnieniu pracy mózgu, które wcześniej nie były kontrolowane. Pozwala to znacząco zwiększyć skuteczność funkcjonowania mózgu. Innymi słowy, pacjent poddający się tej terapii uczy mózg samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Nowoczesna technika EEG Biofeedback (inaczej neurofeedback) ulepsza pracę mózgu w obszarze koncentracji uwagi oraz pamięci krótkotrwałej, która pozwala na szybsze przyswajane wiedzy. Metoda ta jest nieinwazyjna i bezbolesna. Można ją stosować zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 3 roku życia, u których przynosi bardzo dobre efekty. Ponadto, skierowana jest do osób zdrowych, które chcą poprawić w swoim mózgu różne obszary, jak i dla pacjentów z zaburzeniami o różnym stopniu zaawansowania.

Metoda Biofeedback jest nazywana biologicznym sprzężeniem zwrotnym, czyli niczym innym, jak dostarczaniem człowiekowi informacji zwrotnej (z języka angielskiego "feedback") o zachodzących zmianach stanu fizjologicznego, które są monitorowane przez odpowiedni system pomiarowy. We współczesnym świecie, bardzo wiele dzieci codziennie otrzymuje mnóstwo bodźców, które rozpraszają jego uwagę, utrudniając skuteczną koncentrację np. podczas wykonywania zadań szkolnych. Odzwierciedla się to również podczas przyswajania wiedzy. Jeżeli rodzic zauważy, że dziecko ma problemy, nie powinien zwlekać, tylko od razu podjąć określone kroki. Oprócz przestrzegania prawidłowej diety oraz odpowiedniej ilości snu, a także ograniczenia dostępu do smartfonów czy komputerów, pomocnym rozwiązaniem okazuje się właśnie terapie Biofeedback, której efekty są widoczne już po kilku treningach, a skuteczność szacowana na 85-90%.

Kiedy warto zdecydować się na terapię Biofeedback u dziecka?

Na trening EEG Biofeedback można zdecydować się zarówno w przypadku dzieci zdrowych, jak i tych, posiadających zaburzenia, do których zaliczyć można: trudności szkolne (wyniki w nauce niższe od oczekiwanych), dysleksję dysgrafię, dyskalkulię, kłopoty z organizacją pracy i planowaniem, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy z samokontrolą oraz zaburzeniami zachowania, stany lękowe, nadmierny stres czy epilepsja. Metoda EEG Biofeedback, której przeprowadzenie oferuje Pracownia Neuroterapii Dobrostan Mózgu Dorota Pakuła-Karpińska z Warszawy, oprócz właściwości terapeutycznych, może poprawić wydolność i kondycję mózgu u zdrowych dzieci i młodzieży, np. przed ważnymi egzaminami, jak matura, która stanowi swoistego rodzaju „przepustkę” do dalszej nauki i kariery. Do efektów, jakie można osiągnąć stosując ta metodę zalicza się: wydłużenie czasu koncentracji uwagi i efektywnej nauki, zwiększenie "pojemności" pamięci krótkotrwałej (STM) oraz poprawa ogólnej kondycji mózgu. Ponadto, Biofeedback pozwala osiągać dzieciom lepsze wyniki w sporcie, tańcu czy szkołach muzycznych. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas