Materiał Partnera Zawód dla wybranych

Zawód dla wybranych

„Ślubuję uroczyście jako notariusz

powierzone mi obowiązki wypełniać

zgodnie z prawem i sumieniem,

dochować tajemnicy zawodowej,

w postępowaniu swym kierować się zasadami

godności, honoru i uczciwości.”

Powyższy tekst ślubowania, to ostatni punkt długiej drogi do zawodu notariusza. Osoba starająca się o wykształcenie w tym kierunku musi, jak każdy prawnik wykazać się ponad przeciętną pamięcią, szybkością uczenia się i elokwencją.

Uprawnienia do zawodu

Jeśli chce się zostać notariuszem, trzeba przede wszystkim być:

  • Polakiem, posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, korzystać w pełni z praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • być człowiekiem prawym i uczciwym, o nieposzlakowanej opinii,
  • ukończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra,
  • ukończyć 26 lat,
  • odbyć aplikację notarialną,
  • złożyć egzamin notarialny.

W ciągu dwóch miesięcy od złożenia ślubowania, notariusz zobowiązany jest do otwarcia kancelarii adwokackiej, w przeciwnym wypadku powołanie traci moc.

Wybrany, czytaj zamożny

Żeby odbyć aplikację notarialną, potrzebna jest spora suma około 5000 złotych. Najpierw jednak trzeba zdać egzamin na aplikację notarialną. Ma on formę testu pisemnego, składającego się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie przyszli aplikanci mają dwie i pół godziny. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 100 punktów. Egzamin sprawdza wiedzę kandydatów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa o ustroju sądów i prokuratur. Koszt egzaminu to około 600 zł.

Po pozytywnym wyniku egzaminu aplikant, pracuje przez dwa i pół roku u notariusza na umowę o pracę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu a ich harmonogram ustala Krajowa Rada Notarialna.

Aplikacja kończy się zdaniem egzaminu notarialnego.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

  • wniosek o przystąpienie do egzaminu,
  • zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin, która wynosi około 1000 zł.

Egzamin notarialny składa się z trzech części i trwa trzy dni.

W pierwszym dniu aplikanci rozwiązują test jednokrotnego wyboru, składający się ze 100 pytań. Mają na to 100 minut czasu. Minuta na przeczytanie ze zrozumieniem.

Drugiego dnia, w ciągu 6 godzin, mają za zadanie opracować jeden projekt aktu notarialnego na podstawie opisanego przypadku i opinię prawną na podstawie przedstawionego przypadku sądowego.

W ostatni dzień opracowują drugi projekt aktu notarialnego, na co mają 4 godziny czasu.

To jeszcze nie koniec

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego aplikant musi odbyć asesurę notarialną, czyli staż zawodowy, trwający minimum 2 lata. Jest to praktyczne przygotowanie do zawodu pod okiem doświadczonego notariusza.

Po wyznaczonym czasie asesor zgłasza wniosek do Ministra Sprawiedliwości, który po konsultacji z właściwą radą notarialną powołuje notariusza i wyznacza siedzibę jego kancelarii.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas