Materiał Partnera Zatrudnianie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

Zatrudnianie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

Zdarza się, że na niektóre stanowiska nie można znaleźć kompetentnego pracownika z Polski. Szczególnie, gdy jednym z wymagań jest doskonała znajomość języka obcego w mowie i piśmie lub dogłębna znajomość jakiejś kultury, lepiej pomyśleć o zatrudnieniu obcokrajowca. Jak to zrobić w przypadku specjalistów spoza Unii Europejskiej?

Kompetentni obcokrajowcy ze wspólnoty

Są takie stanowiska, szczególnie te związane ze znajomością języków obcych czy kulturą danego kraju, których nie da się obsadzić pracownikiem z Polski. Jeśli uda nam się więc znaleźć kompetentnego kandydata z Unii Europejskiej, nie bójmy się zapraszania go do współpracy. Dzięki regulacjom wspólnotowym nie powinno to być uciążliwe, a może przynieść firmie dużą wartość dodaną.

Poniższe zasady tyczą się nie tylko pracowników z UE, ale też z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i neutralnej Szwajcarii, czyli tych, które ściśle i pod wieloma innymi względami współpracują ze wspólnotą, ale nie są jej członkami.

Prawo unijne mówi, że każdy członek UE może: swobodnie przemieszczać się po terenie UE, poszukiwać pracy w każdym państwie członkowskim i podejmować ją bez załatwiania zezwoleń na pracę. Może mieszkać w innym kraju UE i pozostawać w nim ze względu na stosunek pracy. Brzmi utopijnie i w praktyce nie jest aż takie proste, ponieważ nawet przy zatrudnieniu pracownika z UE musimy liczyć się z formalnościami.

Formalności przy zatrudnianiu pracowników z poza UE

Na rynku istnieją firmy pośredniczące przy zatrudnianiu pracowników spoza Unii Europejskiej, tak zwanych Obywateli Państw Trzecich (niebędących obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii) takie jak  „FHU Splendora”. Przy pracownikach ze wspólnoty możemy to zrobić samodzielnie, ponieważ formalności jest znacznie mniej.

Ważne jest zarejestrowanie pobytu cudzoziemca, a także - jeśli jest taka potrzeba - jego rodziny. Musi to nastąpić najpóźniej następnego dnia po upływie 3 miesięcy pobytu w Polsce. Formalności załatwia się w urzędzie wojewódzkim wg miejsca zamieszkania obcokrajowca. Otrzymuje on swój nr PESEL, dzięki któremu może załatwiać sprawy związane z codziennym życiem.

I... już. Reszta formalności następuje po podpisaniu umowy o pracę na piśmie, zgodnie z wymogami polskiego prawa pracy.

Formalności przy zatrudnieniu Obywateli Państw Trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii)

Tu z kolei prawo ustala różnorodne formy legalizowania pobytu i pracy tych pracowników. Bardzo ważne i istotne są szczegóły:

Zasady zatrudnienia obywatela Ukrainy, Mołdawii, Gruzji itp. :

-tylko i wyłącznie wtedy gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie. (Tu pracodawca ma obowiązek sprawdzania czy cudzoziemiec przebywa na terytorium RP legalnie, na jak dugo, oraz na jakiej podstawie ( ruchu bezwizowego, wizy bądź innego dokumentu stwierdzającego legalność jego pobytu) UWAGA! nie wszystkie wizy uprawniają do podjęcia pracy przez cudzoziemca.)

- obowiązek sporządzenia umowy w języku zrozumiałego dla cudzoziemca.

-obowiązek zgłoszenia do ZUS

-obowiązek opodatkowania. (Tu również są różne formy opodatkowania. Jeżeli cudzoziemiec podejmie pracy tylko na okres do 180 dni, wtedy pracodawca winien pobrać 20% podatku bez kosztów utrzymania przychodu. Jeżeli cudzoziemiec ma zamiar pracować dłużej niż 180 dni wtedy opodatkowanie jest na zasadach ogólnych. Jeśli pracownik przedłoży pracodawcy zaświadczenie o rezydencji, wtedy nie pobiera się podatku.)

Nasze biuro zajmuję się doradztwem zarówno dla firm zatrudniających już cudzoziemców, będących w tracie procesu zatrudniania, jaj i firm zamierzających zatrudnić pracowników spoza UE.

Mamy również ciekawą ofertę dla samych cudzoziemców

Pomóc w uzyskaniu, przedłużaniu pobytu czasowego. Pomoc w załatwianiu formalności administracyjnych takich jak meldunek, uzyskania PESEL, założenie konta bankowego, zaproszenia członów rodziny a także fachowe doradztwo i konsultację.  

ZAPRASZAMY

Opracowanie:

Splendora FHU Ioana Popa

Włocławek , Traugutta 25 lok. 6

Podziel się