Materiał Partnera Zagrożenia w czasie realizacji prac z zastosowaniem technik linowych

Zagrożenia w czasie realizacji prac z zastosowaniem technik linowych

Techniki alpinistyczne z użyciem linii często nazywane są technikami linowymi. W pracach na wysokości z zastosowaniem technik linowych sprzęt odgrywa nadrzędną rolę. Stosuje się tutaj zarówno sprzęt używany przez alpinistów, jak i sprzęt specjalnie zaprojektowany do prac wysokościowych. Prawidłowo używany jest praktycznie niezawodny, a niewłaściwie stosowany lub uszkodzony może być dużym zagrożeniem dla pracownika i doprowadzić do nieszczęścia.

Zagrożenia przy wykonywaniu prac na wysokości – jak im zapobiec?

Mimo rozwoju urządzeń i konstrukcji dostępowych oraz świadomości ryzyka i jego konsekwencji popularność prac wysokościowych w dostępie linowym nie słabnie. Prace na wysokości związane są nieodłącznie z ryzykiem, jakim jest upadek z wysokości, dlatego praca ta powinna być również nadzorowana przez ludzi niewykonujących jej osobiście. Możliwe jest ograniczanie tego ryzyka poprzez stosowanie środków organizacyjno – technicznych, a także przestrzegając wymogów formalnych i prawnych, które określają bezpieczne warunki wykonywania prac na wysokości. Praca na wysokości powinna być wykonywana z użyciem, co najmniej dwóch lin, tj. liny roboczej, jako drogi wejścia, zejścia i podtrzymującej oraz liny asekuracyjnej, która ubezpiecza w przypadku uszkodzenia liny roboczej. Przy czym, sprzęt ten można stosować jedynie, gdy w pobliżu stanowisk pracy na wysokości znajduje się stała konstrukcja, stanowiąca pewny punkt zamocowania linki bezpieczeństwa. Ważne jest również to, aby podczas pracy stosować dodatkowe zabezpieczenia, np. hełmy ochronne.

Jak zauważa przedstawiciel firmy RIS Kotes z Radomia, która oferuje specjalistyczne prace wysokościowe: Osoby wykonujące prace technikami linowymi nie muszą być alpinistami, ale muszą posiadać stosowne przeszkolenie z zakresu technik dostępu linowego oraz zasad ratownictwa. Powinny posiadać także aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz aktualne szkolenia w zakresie korzystania ze sprzętu i bhp.

Stosowanie się do najważniejszych ustaleń i zasad sprawi, że wykonywanie pracy będzie nie tylko bezpieczne, ale także sprawne. Przestrzega się jednak przed używaniem sprzętu z drugiej ręki, gdyż nie znamy jego historii, a może on mieć ukryte wady. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być systematycznie czyszczony, a przede wszystkim sprawdzany – każdorazowo przed i po pracy. Wycofanie go z użycia powinno nastąpić po przekroczeniu terminu ważności oraz, gdy sprzęt ten był narażony na przeciążenie spowodowane upadkiem pracownika z wysokości.

Techniki linowe w usługach i ich zastosowanie

Techniki alpinistyczne pozwalają dotrzeć do miejsc, do których nie dosięga rusztowanie, podnośnik ani inny sprzęt wysokościowy. Sięgając po techniki linowe, można wykonać pracę szybko i bez inwestowania dużych środków, ponieważ odchodzi tutaj konieczność budowania rusztowań i montowania specjalnych zabezpieczeń.

Zastosowanie techniki linowej jest dość szerokie. Wykorzystuje się ją w wielu dziedzinach – od montowania reklam po różnorodne prace porządkowe i konserwatorskie. Techniki te najczęściej wykorzystywane są do mycia okien i szklanych elewacji wysokich biurowców i hal przemysłowych, remontów elewacji, napraw fasad i dachów, czy malowania. Prace wysokościowe w Radomiu z użyciem technik alpinizmu przemysłowego to także prace montażowe, np. montaż szyb i okien, konserwacja anten oraz masztów, montaż reklam wielkopowierzchniowych lub świetlnych ozdób, uszczelnianie balkonów i tarasów, czy prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów sakralnych. Bardzo często alpiniści przemysłowi posiadający odpowiednie uprawnienia, zatrudniani są do prac budowlanych i instalatorskich, np. do montowania i remontowania dachów oraz wykonywania i naprawiania instalacji elektrycznych.

Podziel się