Materiał Partnera Utylizacja odpadów medycznych pod lupą

Utylizacja odpadów medycznych pod lupą

Funkcjonowanie praktycznie każdej działalności medycznej nieodzownie wiąże się z generowaniem różnego rodzaju odpadów, które z racji swoich właściwości, składu i pochodzenia, wymagają zarówno specjalnego traktowania oraz przechowywania, jak i przestrzegania niezbędnych procedur ich utylizacji. Czym zatem są odpady medyczne oraz jak należy je utylizować?

Jakie odpady określamy mianem medycznych

Pod pojęciem odpadów medycznych kryje się dość obszerna grupa substancji, która zgodnie z definicją dotyczy odpadów powstających w miejscach, gdzie świadczone są usługi o charakterze medycznym (zarówno szpitale, przychodnie, gabinety weterynaryjne, jak i sanatoria lub gabinety rehabilitacyjne itp.). Odpady tego typu powstają również w miejscach, gdzie wykonuje się badania medyczne lub tam gdzie odbywają się doświadczenia naukowe. Dodatkowo mogą one pochodzić także np. z salonów fryzjerskich, kosmetycznych, bądź też z miejsc gdzie wykonywane są tatuaże. Warto przy tym pamiętać, że odpady medyczne mogą występować w różnych stanach skupienia, tzn. w postaci gazowej lub ciekłej, ale przede wszystkim w postaci stałej. Niemniej jednak zasadniczo substancje tego typu podzielić możemy na kilka podstawowych grup odpadów, które w zależności od ich rodzaju gromadzi się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach w miejscu powstawania oraz wstępnie magazynuje, uwzględniając ich właściwości i sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku. Wyróżnić należy tu zatem:

  • odpady zakaźne, takie jak pojemniki na krew, organy lub wszystkie te materiały, mogące przypuszczalnie wywoływać choroby zwierząt i ludzi, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, które zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków koloru czerwonego,
  • odpady specjalne do których zaliczamy między innymi odczynniki zawierające substancje niebezpieczne lub leki cytostatyczne, które powinny być przechowywane w pojemnikach lub workach w kolorze żółtym,
  • odpady inne niż niebezpieczne – tępe narzędzia chirurgiczne czy rękawiczki, które należy przechowywać w pojemnikach lub workach w kolorze innym niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne lub zielone).

Odpady medyczne mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a dodatkowo mogą mieć również negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też wszystkie placówki wytwarzające odpady tego rodzaju, zobligowane są do ich właściwego przechowywania. Nie należy przy tym zapominać że niezbędnym elementem gospodarki tego typu substancjami jest również odpowiednio przeprowadzona utylizacja odpadów medycznych.

Co warto wiedzieć o utylizacji odpadów medycznych

Odpady medyczne stanowią materiały wymagające przeprowadzenia odpowiedniego procesu utylizacji. Warto przy tym pamiętać, że zarówno odbiór, jak i transport i składowanie oraz utylizacja odpadów medycznych, realizowana powinna być przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, takie jak Pol-Dan-Eko sp.j., samo zaś unieszkodliwianie odpadów może być przeprowadzana w następujący sposób:

  • termiczne przekształcanie – czyli spalanie odpadów w temperaturze ok. 1100oC,  poprzez ich utlenianie, a także pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy. Proces ten (z odzyskiem lub bez wytwarzania energii cieplnej) realizowany jest w specjalnych spalarniach,
  • autoklawowanie (próżniowe i grawitacyjne) - utylizacja za pomocą sterylizatora parowego, wykorzystującego parę wodną do pozbycia się mikroorganizmów,
  • przetwarzanie mikrofalowe – gdzie do usunięcia mikroorganizmów wykorzystuje się parę wodną podgrzaną mikrofalami,
  • dezynfekcję chemiczną – gdzie najczęściej używa się chloru, zaś przetworzone substancje rozdrabnia się i wywozi na wysypisko.

Rosnąca liczba placówek medycznych to rosnąca ilość odpadów medycznych, które podobnie jak innego rodzaju odpady wymagają właściwej segregacji i utylizacji, a co za tym idzie bez względu na wielkość obiektu świadczącego usługi zdrowotne, każdy z nich musi przestrzegać przepisów prawa odnoszących się do recyklingu tego typu odpadów.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas