Materiał Partnera Umowa o podział majątku wspólnego

Umowa o podział majątku wspólnego

W Polsce każdego roku dochodzi do około 65 tysięcy rozwodów. Wiele z nich – nawet kilkanaście procent – to małżeństwa, które nie przetrwały nawet jednego roku wspólnego współżycia małżeńskiego. Zjawisko to powoduje zaś, że powstaje coraz więcej kancelarii adwokackich prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także to, że wielu wyspecjalizowanych notariuszy zajmuje się sprawami dotyczącymi podziału majątku wspólnego.

Drogi podziału majątku wspólnego

Obecnie w prawie istnieje kilka możliwości, co do podziału majątku wspólnego. Pierwszą z nich jest włączenie tejże sprawy, jako wniosek dodatkowy, przy pozwie rozwodowym. Sąd pozytywnie rozpatruje chęć podziału majątku przy procesie rozwodowym, głównie wtedy, jeśli nie przedłuży to całego postępowania. Drugą drogą – często wykorzystywaną – jest osobny proces sądowy, który przeprowadzany jest po uzyskaniu orzeczenia rozwodowego, czy separacji. Warto przy tym wiedzieć, że prawo nie wyznacza czasu, w którym byli małżonkowie muszą uregulować kwestie majątkowe między sobą, zwłaszcza, jeśli nie posiadali wspólnych nieruchomości. Trzecią drogą podziału majątku wspólnego, jest tak zwana umowa o podział majątku wspólnego, która jest aktem notarialnym i musi być poświadczona przez odpowiedniego specjalistę. To właśnie to rozwiązanie jest dzisiaj bardzo opłacalne pod względem czasu, czy też kosztów.

Na czym polega umowa o podział majątku wspólnego?

Umowę o podział majątku wspólnego podpisują strony w obecności notariusza, głównie w przypadkach dotyczących nieruchomości. Ważne przy tym jest to, że to oni sami muszą uzgodnić między sobą to, w jakim zakresie dokonują rozdzielenia określonych dobór. Rolą notariusza jest odpowiednie potwierdzenie sporządzenia umowy o podział majątku wspólnego, która musi być sporządzona według przepisów prawa. Jej ważnymi składnikami mogą zaś być: wskazanie wielkości udziału w majątku wspólnym małżonków; wymieniony skład majątku wspólnego wraz ze wskazaniem ich wartości określonej przez strony; wskazanie wysokości nakładów dokonywanych przez małżonków; wskazanie, które z przedmiotów majątkowych i środków pieniężnych trafiają do poszczególnych małżonków; określone wysokości ewentualnych dopłat celem wyrównania udziałów, a także terminy spłat; ustanowienie w umowie poręczeń i innych form zabezpieczenia spłaty.

Opłacalność umowy podziału majątku wspólnego

Według analizy finansowej podział majątku wspólnego na drodze aktu notarialnego, jest bardziej opłacalny, niż postępowanie sądowe. Koszty obejmują bowiem taksę notarialną, która ustalona jest rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oznacza to, że przy majątku o wartości od 60 tysięcy złotych do jednego miliona złotych, wyniesie ona 1010 złotych plus 0,4 procenta od nadwyżki powyżej 60 000 zł. Przy wyborze drogi postępowania sądowego, będą to zaś koszty zastępstwa procesowego, koszty założenia sprawy, a także często koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych. Warto zatem wybierać drogę porozumienia z byłym małżonkiem i wspólnie udać się do Kancelarii Notarialnej Łukasza Górskiego, która działa w Warszawie (dzielnice Żoliborz, Wola, Bemowo, Śródmieście).

Podziel się